[C++] Zwrócenie zawartości tablicy (stworzonej za pomocy wektorów)


(WooQash) #1

Jak przekazać dane zapisywane do tablicy w funkcji wprowadzanie_danych aby były dostępne w innych funkcjach?

 

W tej chwili wprowadzając dane do tablicy, w innej funkcji używając (niby) tej samej tablicy jest ona pusta. Gdy wyświetlę zawartość tablicy w tej samej funkcji jest ona zapełniona, w innych funkcjach jest pusta.

#include <iostream>
#include <vector>
#include <iomanip>

using namespace std;

void wprowadzanie_danych(int n, int m, vector<vector<int> > t) {
  int x, y;
  for (int i=0; i<m; i++) {
    cin >> x;
    cin >> y;
    t[x][y] = 1;
  }
}

void wypisz_dane(int n, vector<vector<int> > t) {
  int i, j;
  for (i=0; i<n; i++) {
    for (j=0; j<n; j++) cout << "tab[" << i << "][" << j << "]: " << setw(4) << t[i][j] << endl;
  }
}

int main() {
  int n, m;
  cin >> n;
  cin >> m;
  vector<int> w(n);
  vector<vector<int> > tab(n,w);
  wprowadzanie_danych(n, m, tab);
  wypisz_dane(n, tab);
  return 0;
}

(enedil) #2
void wprowadzanie_danych(int n, int m, vector<vector<int> >& t)