Calc - OpenOffice.org

Mam problem z pomnożeniem przez siebie w programie OpenOffice.org kolumn. Jednorazowo można, jednak ja potrzebuję od razu kilkadziesiąt wierszy. Czy jest taka możliwość?

Drugie pytanie. Co trzeba zrobić, aby wartość w kolumnach się powtarzała, bez konieczności ręcznego wpisywania tego samego do każdej kolumny?

Załóżmy że kolumny do pomnożenia to A i B i pierwsze dane do pomnożenia znajdują się w A1 i B1.

wpisujesz w C1 tekst “=A1*B1” (bez cudzysłowu), klikasz Enter

najeżdżasz na prawy dolny róg komórki C1 (kursor powinien zamienić się w krzyżyk)

naciskasz lewy klawisz myszy i ciągniesz w dół - puszczasz dopiero na ostatnim wierszu

dziękuję, pomogło