Cały czas pojawia się sprawdzanie spójności danych


(Oswiecenie5) #1

Chodzi mi o o ten niebieski ekran przy uruchamianiu systemu-trzeba długo czekać zanim sprawdzi wszystkie pliki i indeksy.

Robi mi to tak od kiedy przejechałem system ComboFixem.

Można to jakoś wyłączyć?


(deFco247) #2

Start -> Uruchom... -> cmd

Wpisujesz w oknie:

Gdzie Q: to litera partycji, na której ma być wyłączone sprawdzanie danych podczas rozruchu.