Cały czas wyświetla się znak klepsydry przy kursorze,pomocy!


(Rybcio1) #1

To mój log z Hijack:

http://wklej.org/id/439280a9c5

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:44:03, on 2008-01-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5DDE5591-A8AB-4897-93EF-1E4E943F85A7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {82FB2C4D-5ED6-416F-BC86-E70DEB001F18} - C:\WINDOWS\system32\cnetcf.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {CB913C1C-A663-40E0-8AFE-6761C55E5FCE} - C:\WINDOWS\system32\card.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CC18AE76-7E65-4258-A193-9EA0C52DA6B8} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://E:\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://E:\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://E:\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Programy\MSVISI~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/cards_2_0_0_77.cab

O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - (no file)

O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\scanregw.dll

O20 - Winlogon Notify: botreg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\bot.dll

O20 - Winlogon Notify: winxko32 - winxko32.dll (file missing)

O21 - SSODL: hydrodictyon - {b166be07-30a4-4d38-b781-44528a630706} - (no file)

O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe (file missing)

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe (file missing)

O23 - Service: MATLAB Server (matlabserver) - Unknown owner - E:\MatLab\webserver\bin\win32\matlabserver.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Securom User Access for Windows 2000 and Windows XP a technology by Sony DADC (UserAccess) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe (file missing)

Proszę pomóżcie.Znalazłem jakieś informację że to może być tzw. "ukraińska infekcja". Nie wiem co z tym zrobić. Komputer bardzo wolno pracuje. Ponadto przy próbie włączenia niektórych aplikacji pojawia sie komunikat o zbyt mayłch zasobach pamieci i że dana aplkiacja musi zostać zamknieta. Prosze o pomoc.


(Gutek) #2

Najpierw automat - Daj log z ComboFix

Pamiętaj - viewtopic.php?f=16&t=213350