Camtasia Studio 8 Nie chce się zainstalować

Witam. Chciałem zmontować film lecz po otworzeniu instalki wyskakuje błąd. Tutaj logi:

[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i001: Burn v3.11.1.2318, Windows v6.1 (Build 7600: Service Pack 0), path: C:\Users\DOM\AppData\Local\Temp{FBB017F5-ACAA-4D31-A6BF-729204AAF470}.cr\camtasia.exe
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing numeric variable ‘TSC_FEATURE_POWER_POINT_ADD_IN’ to value ‘1’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing string variable ‘INSTALLDIR’ to value ‘[ProgramFiles6432Folder]TechSmith\Camtasia 2018’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing numeric variable ‘TSC_START_NOW’ to value ‘1’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing numeric variable ‘TSC_DESKTOP_LINK’ to value ‘1’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing numeric variable ‘TSC_INST_PP_ADDIN’ to value ‘1’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing numeric variable ‘TSC_INST_MEDIA_LIBRARY’ to value ‘1’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing numeric variable ‘TSC_KEEP_USER_DATA’ to value ‘1’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing string variable ‘TSC_SOFTWARE_USER’ to value ‘’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing string variable ‘TSC_SOFTWARE_KEY’ to value ‘’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing string variable ‘TSC_OEM_MODE’ to value ‘’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing string variable ‘TSC_TRACKERBIRD_OPTIN’ to value ‘YES’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing numeric variable ‘TSC_VIMEO_ALLOW’ to value ‘1’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing string variable ‘TSC_REDIRECTTOTHANKYOUPAGE’ to value ‘true’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing numeric variable ‘TSC_UPDATE_ENABLE’ to value ‘1’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing numeric variable ‘TSC_FUSE_ENABLE’ to value ‘1’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing numeric variable ‘TSC_FUSE_PORT’ to value ‘8319’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing string variable ‘TSC_SHOWREGISTERONLINEDIALOG’ to value ‘true’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing string variable ‘TSC_SHOWACTIVATIONTIMEOUTMESSAGE’ to value ‘true’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Initializing string variable ‘ProductVersionShort’ to value ‘18.0.3’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i009: Command Line: ‘-burn.clean.room=C:\Users\DOM\Desktop\Windows\camtasia.exe -burn.filehandle.attached=172 -burn.filehandle.self=180’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Setting string variable ‘WixBundleOriginalSource’ to value ‘C:\Users\DOM\Desktop\Windows\camtasia.exe’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Setting string variable ‘WixBundleOriginalSourceFolder’ to value ‘C:\Users\DOM\Desktop\Windows’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Setting string variable ‘WixBundleLog’ to value ‘C:\Users\DOM\AppData\Local\Temp\Camtasia_2018_20190130183635.log’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Setting string variable ‘WixBundleName’ to value ‘Camtasia 2018’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:35]i000: Setting string variable ‘WixBundleManufacturer’ to value ‘TechSmith Corporation’
[0858:1548][2019-01-30T18:36:36]e000: Error 0x81f403e8: The Burn engine cannot run with an MBA under the .NET 4 CLR on Windows 7 RTM with .NET 4.5.2 (or greater) installed.
[0858:1548][2019-01-30T18:36:36]i000: Loading prerequisite bootstrapper application because managed host could not be loaded, error: 0x81f403e8.
[0858:102C][2019-01-30T18:36:36]i000: Setting numeric variable ‘WixStdBALanguageId’ to value 1045
[0858:102C][2019-01-30T18:36:37]i000: Setting version variable ‘WixBundleFileVersion’ to value ‘18.0.3.3747’

Dodam że .net framework nie może mi sie też zainstalować

To zainstaluj: Windows 7 SP1 + aktualizacje. Wtedy .NET też będzie chciał się zainstalować. :wink:

Ten program służy raczej do nagrywania prezentacji z pulpitu nie montażu :wink: