Canon Lergia HF-R36 liczba klatek na sekundę

Jak w temacie: ile ta kamera ma klatek na sekundę, tzn. ile może nagrywać?

Poszukaj do niej instrukcji obslugi

To wymagało 2 minuty szukania: https://hk.canon/en/support/0300693101
@blumberplumber
Na 94 stronie instrukcji jest o tym mowa. 50 fps, albo 25 fps.