Cdemu - Problem z montowaniem obrazów przez program


(Adrian Nawrocki) #1

Witam.

Mam problem z cdemu. Gdy próbuje coś zamontować wywala mi błąd.

Najpierw opisze jak go zainstalowałem, bo może popełniłem gdzieś.

Zainstalowałem z pacmana następujące paczki.

cdemu-client, cdemu- daemon, libdaemon, vhba-module, libmirage, libao.

Dodałem do daemona w rc.conf cdemud

wygląda to tak.

dodałem do /etc/fstab linijkę

potem

sudo mkdir /media/cdemu0

Teraz gdy próbuje zamontować obraz wywala mi coś takiego:

Status cdemu

Postanowiłem wiec zainstalować graficzną nakładkę na cdemu, która nazywa się kde-cdemu-manager. Program znajduje się w aur. Wiec instalowałem przez yaourt.

adrian@myhost~ > sudo yaourt -S kde-cdemu-manager

==> WARNING: Building unsupported package as root is dangerous.

 Please run yaourt as a non-privileged user.          


==> Downloading kde-cdemu-manager PKGBUILD from AUR...

tar: Rozmiar rekordu = 6 bloków            


Comment by: ChoK on Tue, 07 Apr 2009 05:55:02 +0000

automoc4 is needed in makedepends            First Submitted: Sun, 29 Mar 2009 11:19:57 +0000

kde-cdemu-manager 0.1-1 : KDE CDEmu Manager is a simple frontend for CDEmu.

( Unsupported package: Potentally dangerous ! )              

==> Edit the PKGBUILD (highly recommended for security reasons) ? [Y/n]("A" to abort)

==> ----------------------------------------------                 

==>n                                         ==> kde-cdemu-manager dependencies:

 - kdelibs (package that provides kdelibs already installed)

 - gcc (already installed)                 

 - cmake (already installed)                

 - automoc4 (already installed)               

==> Continue the building of kde-cdemu-manager ? [Y/n]   

==> ----------------------------------------------    

==>Y                            ==> Building and installing package

==> Tworzę pakiet: kde-cdemu-manager 0.1-1 i686 (nie, 2 sie 2009, 17:25:10 CEST)

==> UWAGA: Uruchamiam makepkg jako root...                   

==> Sprawdzanie zależności dla uruchomienia...                 

==> Sprawdzanie zależności dla zbudowania...                  

==> Pobieranie źródeł...                            

 -> Pobieram 99752-kde_cdemu-0.1.tar.gz...                   

--2009-08-02 17:25:10-- http://www.kde-apps.org/CONTENT/content-files/99752-kde_cdemu-0.1.tar.gz

Translacja www.kde-apps.org... 87.106.93.199                           

Łączenie się z www.kde-apps.org|87.106.93.199|:80... połączono.                 

Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK                     

Długość: 8285 (8,1K) [application/x-tar]                             

Zapis do: `99752-kde_cdemu-0.1.tar.gz.part'                           


100%[================================================================================================>] 8.285 --.-K/s w 0,08s  


2009-08-02 17:25:10 (96,8 KB/s) - zapisano `99752-kde_cdemu-0.1.tar.gz.part' [8285/8285]


==> Sprawdzam pliki źródłowe przy użyciu md5sums...

  99752-kde_cdemu-0.1.tar.gz ... Zgadza się   

==> Rozpakowuję źródła...             

 -> bsdtar -x -f 99752-kde_cdemu-0.1.tar.gz    

==> Uruchamiam build()...             

-- The C compiler identification is GNU      

-- The CXX compiler identification is GNU     

-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc   

-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works

-- Detecting C compiler ABI info           

-- Detecting C compiler ABI info - done        

-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++

-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works

-- Detecting CXX compiler ABI info

-- Detecting CXX compiler ABI info - done

CMake Error at /usr/share/cmake-2.6/Modules/FindKDE4.cmake:84 (MESSAGE):

 ERROR: cmake/modules/FindKDE4Internal.cmake not found in

 /home/adrian/.kde4/share/apps;/usr/share/apps

Call Stack (most recent call first):

 CMakeLists.txt:3 (find_package)CMake Warning (dev) in CMakeLists.txt:

 No cmake_minimum_required command is present. A line of code such as


  cmake_minimum_required(VERSION 2.6)


 should be added at the top of the file. The version specified may be lower

 if you wish to support older CMake versions for this project. For more

 information run "cmake --help-policy CMP0000".

This warning is for project developers. Use -Wno-dev to suppress it.


-- Configuring incomplete, errors occurred!

make: *** Nie podano obiektów i nie znaleziono makefile. Stop.

==> BŁĄD: Budowanie nie powiodło się.

  Przerywam...

Error: Makepkg was unable to build kde-cdemu-manager package.


adrian@myhost~ >

Ściągnąłem program wiec z kde-look i ręcznie próbowałem skompilować. Ten sam error. przeszedłem wiec do folderu i odpaliłem aktywator. Program uruchomił się.

ls /home/adrian/kde_cdemu-0.1

CMakeCache.txt cdemu.cpp kde_cdemu_mount.desktop kdecdemu.h mainwindow.h messagebox.h

CMakeFiles cdemu.h kde_cdemuui.rc main.cpp mainwindow.ui po

CMakeLists.txt kde_cdemu.desktop kdecdemu.cpp mainwindow.cpp messagebox.cpp

adrian@myhost~ >

Mogę przez niego montować obrazy, ale nie da rady ich od montować. Próbowałem umount, umount -i oraz cdemu unload 0.

Teraz pytanie do was. Wiecie jak to skompilować program i zrobić aby działał poprawnie?

Pozdrawiam


(Jusko) #2

Polecam gmountiso, jeśli zależy Tobie na graficznym programie do montowania.


(Adrian Nawrocki) #3

Nie zależy mi na programie który posiada graficzną nakładkę. Potrzebuje programu który chodzi dobrze. loop i inne programy np acetoneliso nie potrafią montować obrazów powyżej 4.7. Cdemu natomiast tak.


(matiit) #4

Pokaż wynik polecenia: ps -ax | grep cdemu


(Adrian Nawrocki) #5

pokazała się aktualizacja programu.

adrian@myhost~ > ps -ax | grep cdemu

Warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'? See http://procps.sf.net/faq.html

 2346 ? Ss 0:00 cdemud -d -n 1 -c /dev/vhba_ctl -a null      

 2932 pts/1 S+ 0:00 grep cdemu                     

adrian@myhost~ > sudo cdemu status                     

ERROR:dbus.proxies:Introspect error on :1.13:/CDEMUD_Daemon: dbus.exceptions.DBusException: org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied: Rejected send message, 1 matched rules; type="method_call", sender=":1.29" (uid=0 pid=2933 comm="python /usr/bin/cdemu status ") interface="org.freedesktop.DBus.Introspectable" member="Introspect" error name="(unset)" requested_reply=0 destination=":1.13" (uid=0 pid=2346 comm="cdemud -d -n 1 -c /dev/vhba_ctl -a null "))                                                 

Status urządzenia:                                                            

URZ ZAJĘTY NAZWA PLIKU                                                        

0 0 N/A                                                           

adrian@myhost~ > cdemu load 0 cod4.iso

ERROR:dbus.proxies:Introspect error on :1.13:/CDEMUD_Daemon: dbus.exceptions.DBusException: org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied: Rejected send message, 1 matched rules; type="method_call", sender=":1.32" (uid=1000 pid=2951 comm="python /usr/bin/cdemu load 0 cod4.iso ") interface="org.freedesktop.DBus.Introspectable" member="Introspect" error name="(unset)" requested_reply=0 destination=":1.13" (uid=0 pid=2346 comm="cdemud -d -n 1 -c /dev/vhba_ctl -a null "))                                           

ERROR:dbus.connection:Unable to set arguments (0, ['/home/adrian/cod4.iso'], {}) according to signature None: : Unable to guess signature from an empty dict                                             

Traceback (most recent call last):                                                    

 File "/usr/bin/cdemu", line 35, in 

  ret = cdemu.process_command(sys.argv[1])                                               

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/cdemu/cdemu.py", line 115, in process_command                          

  return command[3](self, arguments[1])                                                

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/cdemu/cdemu.py", line 180, in __cmd_load_device                         

  return self.__load_device(device, filenames, self.__parser_params)                                  

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/cdemu/cdemu.py", line 126, in __load_device                           

  self.__dbus_iface.DeviceLoad(device, filenames, params)

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/dbus/proxies.py", line 140, in __call__

  **keywords)

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/dbus/connection.py", line 612, in call_blocking

  message.append(signature=signature, *args)

ValueError: Unable to guess signature from an empty dict

adrian@myhost~ > sudo cdemu load 0 cod4.iso

ERROR:dbus.proxies:Introspect error on :1.13:/CDEMUD_Daemon: dbus.exceptions.DBusException: org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied: Rejected send message, 1 matched rules; type="method_call", sender=":1.33" (uid=0 pid=2952 comm="python /usr/bin/cdemu load 0 cod4.iso ") interface="org.freedesktop.DBus.Introspectable" member="Introspect" error name="(unset)" requested_reply=0 destination=":1.13" (uid=0 pid=2346 comm="cdemud -d -n 1 -c /dev/vhba_ctl -a null "))

ERROR:dbus.connection:Unable to set arguments (0, ['/home/adrian/cod4.iso'], {}) according to signature None: : Unable to guess signature from an empty dict

Traceback (most recent call last):

 File "/usr/bin/cdemu", line 35, in 

  ret = cdemu.process_command(sys.argv[1])

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/cdemu/cdemu.py", line 115, in process_command

  return command[3](self, arguments[1])

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/cdemu/cdemu.py", line 180, in __cmd_load_device

  return self.__load_device(device, filenames, self.__parser_params)

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/cdemu/cdemu.py", line 126, in __load_device

  self.__dbus_iface.DeviceLoad(device, filenames, params)

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/dbus/proxies.py", line 140, in __call__

  **keywords)

 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/dbus/connection.py", line 612, in call_blocking

  message.append(signature=signature, *args)

ValueError: Unable to guess signature from an empty dict

adrian@myhost~ >

(matiit) #6

Dodaj tę linijkę do pliku /etc/dbus-1/system.d/cdemud-dbus.conf, zaraz po: :

Po tym restart daemonów, hal, dbus, cdemud, albo restart kompa


(Adrian Nawrocki) #7

Na ciebie zawsze można liczyć:slight_smile: Thx