Centrowanie diva z auto width


(Ara Ftw94) #1

(Grzesie K) #2

Zamień:

float:left; w section#library div na display:inline-block;

oraz

width: 268px;margin: 0 auto; w section#library na text-align:center;


(Kamfalg) #3

tak jak kolega wyżej napisał, div'a centruje się względem swojego ojca za pomocą margin: auto;

lewy i prawy margines musi byc ustawiony na automatyczny aby był wycentrowany