Centrum zabezpieczeń blokuje zaporę KIS

Witajcie, czy możliwe jest aby centrum zabezpieczeń blokowalo zaporę KIS 2012 i dopiero po restarcie pozwalało się jej uruchomić informując, że KIS 2012 raportuje iż zapora jest niewwłączona. Gdzie sprawdzić ustawienia zapory systemowej i KIS? Jakie powinny być prawidlowe ustawienie?

Twoje problemy właśnie zaczynają się. Następnie zaobserwujesz spowalnianie komputera, długie uruchamianie programów i aplikacji. Następnie komputer zacznie się wieszać i z przerażeniem stwierdzisz, że roi się w nim od wirusów i innych śmieci. Uszkodzenie systemu zmusi cię do formatowania dysku, bo systemu nie da się podnieść. Źródłem problemów będzie KIS 2012. Nie będziesz o tym wiedzieć. Ale i wtedy możesz liczyć na życzliwą pomoc. :slight_smile:

Czarno to widzisz . KIS mam jakiś czas to nie jest pierwsza wersja . Dlaczego uszkodzenie systemu, przecież to KIS (zapora) dopiero po restarcie jest uruchamiana, bo jest blokowana przez centrum zabezpieczeń systemu.