Cerberus FTP Server da się ustawić więcej niż 5 połączeń?


(Tirion) #1

Jeśli tak to jak to zrobić?

Wersja programu Cerberus FTP Server 5.0.0.7