CHKDSK Raport o dysku i zgubionych klasterach zbiorów

CHKDSK Raport o dysku i zgubionych klasterach zbiorów

POSTAĆ: TYP: ZEWNĘTRZNY

CHKDSK [dysk][nazwa-ścieżki][/F][/V]

CHKDSK [/F][/V]

ZNACZENIE: Sprawdza tablicę rozmieszczenia katalogów i zbiorów na zadanym dysku. Wyświetla raport dotyczący miejsca zajętego przez każdy z rodzajów zbiorów, ilości wolnego miejsca na dysku oraz wielkości pamięci w systemie. Jeżeli w komendzie pominięto nazwę dysku, sprawdzenie będzie wykonane na dysku bieżącym. Jeżeli podano nazwę zbioru, zostanie wyświetlona liczba nieciągłych obszarów zajętych przez dany zbiór. Może być także podana nazwa niejednoznaczna ze znakami globalnymi * oraz ?.

PARAMETRY:

/F Koryguje błędy znalezione w tablicy rozmieszczenia katalogów i zbiorów. Po znalezieniu błędu odzyskane obszary są kopiowane do zbioru o nazwie ‘FILEnnnn’.CHK, gdzie ‘nnnn’ jest liczbą czterocyfrową. Jeżeli parametr ten w komendzie nie występuje, to DOS postępuje

podobnie, nie wprowadzając jednak poprawek. Zbiory te znajdą się w katalogu głównym danego dysku. Można je przejrzeć komendą TYPE.

/V Wyświetla informację o stanie operacji i szczegóły o każdym znalezionym błędzie. Listę błędów i informacje o nich można znaleźć w podręczniku systemu DOS.

UWAGA1: W celu uniknięcia utraty cennych danych powinno się systematycznie używać zlecenia CHKDSK. W razie poważnych błędów należy sprawdzić dane programy, a nawet formatować dysk.

UWAGA2: W przypadku stosowania wielozadaniowości (Windows, Desq View i inne), należy unikać stosowania tego polecenia ze względu na

fakt otwarcia wielu zbiorów. Najpierw trzeba zakończyć proces wielozadaniowy a dopiero potem wywołać CHKDSK.

PRZYKŁADY:

Typowy raport generowany przez CHKDSK może wyglądać tak:

160256 bytes total disk space

8192 bytes in 2 hidden files

512 bytes in 2 directories

30720 bytes in 8 user files

121344 bytes available on disk

  1. CHKDSK B:

Tworzy raport o dysku B.

  1. CHKDSK A:/V

Tworzy raport o dysku A i wyświetla dodatkowe informacje o napotkanych błędach.