CHKDSK - skanowanie przy uruchamianiu


(Michał90) #1

Witam,

Otóż przy każdym włączaniu komputera musze przeskanować lub anulować sprawdzanie plików :confused:

Wygląda to w taki sposób:

Sprawdzenie systemu plikow na C:

Typ systemu plików to NTFS

Jeden z dysków wymaga sprawdzeniu spójności danych.I tu reszta tekstu, że moge to anulować tongue.gif

CHKDSK sprawdza pliki

CHKDSK sprawdza indeksy

CHKDSK sprawdza deskrypty zabezpieczeń.

Prosze o pomoc

Zrobiłem formata ale wszystkie partycje nadal chce sprawdzać :confused:

Formata zrobiłem tylko partycji C tam gdzie leżał Windows :slight_smile:

Log po formacie

log z HijackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:39:17, on 2008-03-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe

D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe

D:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

D:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe

D:\Program Files\WapSter\WapSter AQQ\AQQ.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

E:\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

D:\Program Files\Disk Checker\dskchkr.exe

D:\Documents and Settings\Michał\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=D:\WINDOWS\system32\userinit.exe,d:\program files\g data internetsecurity\avkkid\avkcks.exe

O2 - BHO: G DATA WebFilter Class - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll

O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] D:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "D:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVKTray] "D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "D:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - Global Startup: 22M WLAN Adapter.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: G DATA AntiVirus Proxy (AVKProxy) - G DATA Software AG - D:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: G DATA Scheduler (AVKService) - G DATA Software AG - D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AntiVirus (AVKWCtl) - G DATA Software AG - D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

log z Silent Runners

"Silent Runners.vbs", revision 56, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Orb" = ""D:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background" ["Orb Networks"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"SoundMAXPnP" = "D:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" ["Analog Devices, Inc."]

"SoundMAX" = ""D:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray" ["Analog Devices, Inc."]

"HP Software Update" = ""D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"" ["Hewlett-Packard"]

"HP Component Manager" = ""D:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"" ["Hewlett-Packard Company"]

"AVKTray" = ""D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe"" ["G DATA Software"]

"WinampAgent" = ""D:\Program Files\Winamp\winampa.exe"" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5}\(Default) = "G DATA WebFilter Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "G DATA WebFilter"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{3028902F-6374-48b2-8DC6-9725E775B926}" = "IE Microsoft AutoComplete"

 -> {HKLM...CLSID} = "IE Microsoft AutoComplete"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{EFA24E62-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "History Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "History Band"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll" [MS]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{10677009-C23C-4FC2-A62C-29323A2201F0}" = "AQQ File Transfer Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\SOFTWA	RE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

<> "Userinit" = "D:\WINDOWS\system32\userinit.exe,d:\program files\g data internetsecurity\avkkid\avkcks.exe" [MS], [file not found], [file not found], [file not found], [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AQQFileTransfer\(Default) = "{10677009-C23C-4FC2-A62C-29323A2201F0}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\WapSter\WAPSTE~1\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

AVK9CM\(Default) = "{CAF4C320-32F5-11D3-A222-004095200FF2}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVK9ContextMenue"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\ShellExt.dll" ["G DATA Software AG"]

DiskChecker\(Default) = "{1FE33981-7BF7-11d3-97B7-0020AF892ACF}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Disk Checker Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "chckshll.dll" [empty string]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

AVK9CM\(Default) = "{CAF4C320-32F5-11D3-A222-004095200FF2}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVK9ContextMenue"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\ShellExt.dll" ["G DATA Software AG"]

DiskChecker\(Default) = "{1FE33981-7BF7-11d3-97B7-0020AF892ACF}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Disk Checker Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "chckshll.dll" [empty string]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {policy setting}:

--------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "D:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "D:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "Michał" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


D:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"22M WLAN Adapter" -> shortcut to: "D:\Program Files\22M WLAN Adapter\WLANMON.exe" [empty string]

"HP Digital Imaging Monitor" -> shortcut to: "D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe" ["Hewlett-Packard Co."]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 11

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{0124123D-61B4-456F-AF86-78C53A0790C5}" = "G DATA WebFilter"

 -> {HKLM...CLSID} = "G DATA WebFilter"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AvkWebIE.dll" [null data]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


G DATA AntiVirus Proxy, AVKProxy, ""D:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe"" ["G DATA Software AG"]

G DATA Scheduler, AVKService, "D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe" ["G DATA Software AG"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Strażnik AntiVirus, AVKWCtl, "D:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe" ["G DATA Software AG"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "D:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

hpzsnt09\Driver = "hpzsnt09.dll" ["HP"]---------- (launch time: 2008-03-24 19:41:21)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 42 seconds, including 25 seconds for message boxes)

A i dodam,że nie moge zrobić defragmentacji na 2 pozostałych partycjach gdzie nie ma Windowsa


(Longhorn2009) #2

Może dysk jest uszkodzony (bad sektory) :!:

Wykonaj sprawdzanie dysku razem z naprawianiem uszkodzonych sektorów (w 5 etapach).


(Michał90) #3

a możesz powiedzieć jak ?

Sprawdzałem takim programem HD Tune i sprawdzilem czy nie ma Errorów ale nic nie wykryło. Czekam na dalsze propozycje fachowców :smiley:


(Adriank1997) #4

Ja też tak kiedyś miałem i powiem ci, że to było spowodowane wirusem… Przeskanowałem kompa i był wirus - usunąłem go i zauważyłem ulgę - przy włączaniu kompa nie było już sprawdzania CHKDSK’iem… Sprawdź - przeskanuj gruntownie kompa - wirus zalegał w pamięci powoli niszcząc ją ale tylko podczas włączania systemu… Dlatego CHKDSK skanował ciągle bo zauważał u mnie “samozniszczenie” dysku…


(me@djohnsc) #5

Witam

kliknij prawym przyciskiem myszy na partycję wybierz właściwości => zakładka “narzędzia” i w okienku “Sprawdzanie błędów” wybierz sprawdź i zaznacz obydwie opcje i kliknij “rozpocznij”. Uruchom ponownie komputer i zostanie przeprowadzone sprawdzanie dysku twardego razem z naprawianiem uszkodzonych sektorów.

Pozdrawiam


(Maniekz1985) #6

po prostu

start -> uruchom -> chkdsk c: /f /r

za “c” daj dowolna literę z innej partycji, którą chcesz spr.


(Michał90) #7

Ok już wszystko

Poradziłem sobie :slight_smile: Przeskanowałem i wykryto wirusy usunąlem i działa :slight_smile:

Pozdro


(Adriank1997) #8

Widzisz - miałeś ten sam problem co ja… Więc sądzę, że Ci pomogłem???


(Michał90) #9

Tak :slight_smile: idzie ci dać coś w sensie pomógł ?