Ciągła zwiecha

Witajcie

Pisz do Was ponieważ mam już koniec pomysłów na temat wieszania się ciągłego mojego kompa/

Pomóżcie potrzebuje go do pracy a tak sie nię da :confused:

wklejam raport :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 17:27:27, on 2010-09-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgfws9.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe

C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WUSB54GC.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgam.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\K2T\WTW\wtw.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\Documents and Settings\MrBoblarz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\MrBoblarz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\MrBoblarz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\MrBoblarz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\MrBoblarz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\MrBoblarz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\MrBoblarz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\MrBoblarz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\SearchSettings.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\SearchSettings.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\1.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O3 - Toolbar: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\1.0\youtubedownloaderToolbarIE.dll

O4 - HKLM…\Run: [startCCC] “C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe” MSRun

O4 - HKLM…\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM…\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [RocketDock] “C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Google Update] “C:\Documents and Settings\MrBoblarz\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe” /c

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: AVG Firewall (avgfws9) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgfws9.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: WUSB54GCSVC - GEMTEKS - C:\Program Files\Compact Wireless-G USB Adapter Wireless Network Monitor\WLService.exe

End of file - 7112 bytes

Raport z AIDA :

Komputer:

System operacyjny Microsoft Windows XP Professional

Dodatek service pack systemu operacyjnego Dodatek Service Pack 2

Internet Explorer 6.0.2900.2180

Nazwa komputera MRBOBLAR-8F3AA2

Nazwa użytkownika MrBoblarz

Domena logowania MRBOBLAR-8F3AA2

Płyta główna:

Typ procesora AMD Athlon XP-A, 1833 MHz (5.5 x 333) 2500+

Nazwa płyty głównej ECS KT600-A (4 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio, LAN)

Mikroukład płyty głównej VIA VT8377 Apollo KT600

Pamięć fizyczna 1280 MB (DDR SDRAM)

Typ BIOS’u Award (12/15/04)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)

Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)

Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)

Ekran:

Karta wideo ASUS AH4650 Series (1024 MB)

Karta wideo ASUS AH4650 Series (1024 MB)

Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (HMCLC16741)

Multimedia:

Karta dźwiękowa Sound Blaster Live! 24-bit [NoDB]

Karta dźwiękowa VIA AC’97 Enhanced Audio Controller

Magazyn:

Napęd dyskietek Stacja dyskietek

Dysk fizyczny SAMSUNG HD501LJ SCSI Disk Device

Napęd dysków optycznych MPMDQP 0PIF8L6F SCSI CdRom Device

Partycje:

C: (NTFS) 49999 MB (42654 MB wolne)

D: (NTFS) 149997 MB (26050 MB wolne)

E: (NTFS) 149997 MB (23668 MB wolne)

F: (NTFS) 126943 MB (19052 MB wolne)

Urządzenia wejściowe:

Klawiatura Standardowa klawiatura 101/102 klawisze lub Microsoft Natural Keyboard PS/2

Mysz Mysz zgodna z HID

Sieć:

Podstawowy adres IP 192.168.2.101

Podstawowy adres karty (MAC) 00-18-39-12-30-B1

Karta sieciowa Compact Wireless-G USB Adapter (192.168.2.101)

Karta sieciowa VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter

Urządzenia zewnętrzne:

Drukarka Microsoft Office Document Image Writer

Urządzenie USB Compact Wireless-G USB Adapter

Urządzenie USB Urządzenie USB interfejsu HID

Sprawdź temperatury w Everest Ultimate przy okazji.

zainstalowałem EVEREST ale nie bardzo wiem gdzie sprawdzić temperatury

Komputer–>Czujnik

Właściwości czujnika:

Typ czujnika ITE IT8705F (ISA 290h)

Typ czujnika procesora graficznego Diode (ATI-Diode)

Nazwa płyty głównej ECS KT600-A

Temperatury:

Płyta główna 38 °C (100 °F)

GPU Diode (DispIO) 36 °C (97 °F)

GPU Diode (MemIO) 43 °C (109 °F)

SAMSUNG HD501LJ [TRIAL VERSION]

Wentylatory:

Procesor 2596 RPM

Procesor graficzny 30%

Wartości napięć:

Napięcie rdzenia procesora 1.57 V

+2.5 V 2.62 V

Debug Info F 41 FF FF

Debug Info T 127 38 127

Debug Info V 62 A4 47 3F 36 00 00 (43)

To nie to jednak, temperatury są dobre.

ja już posiwiałem przez to , różnych patentów próbowałem i nic , ciągle to samo , potrafi chodzić cały dzień bez zwiechy albo zwiesić się 15 razy na dzień .

Dodane 23.09.2010 (Cz) 17:55

reinstalowałem Windowsa na różne jego odmiany i wciąż tak samo

Wywala blue screeny? Sprawdź programami typu memtest/goldmemory pamięć RAM, i dysk jeszcze by się też zdało.

Jak się wiesza, to podczas czego? I tylko w kółko w tym programie itp czy nawet nie obciążając go? Czy to losowo w różnych programach? Może to być pamięć ram, np program na trafia na tą cześć uszkodzoną pamięci i może wywalać.

Sprawdź czy masz odhaczone “Automatycznie uruchom ponownie” w Uruchamianie i odzyskiwanie, a wchodzisz do tego poprzez Właściwości systemu.

Jak Ci się zdarzy zwiecha sprawdź jeszcze Logi: Prawy przycisk myszki na mój komputer/Podgląd zdarzeń/Aplikacja lub system czy tam nie ma zapisanego problemu.

wiesza się w najróżniejszych sytuacjach , przykładowo przed chwilą powiesił się przy zwykłym kopiowaniu mp3 do urządzenia i otwartej jednej stronie w przeglądarce chrome oraz komunikatorze WTW.

“Automatyczne uruchom ponownie” jest odhaczone

nie wywala blue screenow

prawidlowe-sprawdzenie-modulow-ram-bledy-t50125.html

Dodaj screen z prog HDTune zakładka Health.

Podaj dokładny model zasilacza.

Sprawdź czy komp nie jest zasypany kurzem.

Obejrzyj kondensatory czy nie są uszkodzone

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic316154.html

Zapomniałem dodać przeczyść styki na slotach pamięci, czasem kurz tam siądzie i może robić jakieś małe zwarcie. Ważne byś chociaż zaglądnął do tego loga, czy nie ma zapisu jakiegoś błędu.

Hm sprawdź ramy i dysk. Bo jeśli zdadzą test to trzeba szukać gdzie indziej.

Albo sprawdź na każdej kości osobno, trochę coś po przegrywaj itp

Sprawdź czy na płycie głównej nie ma napuchniętych/rozlanych kondensatorów.

MrBoblarz , nazwij proszę temat konkretnie. Popraw log w poscie. Inaczej wyciągnę konsekwencje. Przeczytaj proszę te tematy. viewtopic.php?f=16&t=394978

zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html