Ciągłe wyłączanie się aplikacji


(Worst) #1

Od jakiegoś czasu uruchomienie prawie każdego programu konczy się komunikatem, że wystąpił problem i dana aplikacja zostanie zamknięta. Co może być tego powodem?


(Zvhirek) #2

Przybliż problem .

1.) Jaką treść ma komunikat ? Postaraj się wkleić screena .

2.) O jakie aplikacje głownie chodzi ?

3.) Jaki masz system ?


(Worst) #3

Treść komunikatu jest dokladnie taka jak podałem - wystapił bład i aplikacja zostanie zamknęta, nie ma żadnego kodu błędu, aplikacje wszystkie, system xp sp2


(Nowy10) #4

wklej co masz zawarte w podglądzie zdarzeń


(Worst) #5

Zaczyna sie od tego (po uruchomieniu kompa):

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Application Error

Kategoria zdarzenia:	(100)

Identyfikator zdarzenia:	1004

Data: 2007-08-08

Godzina: 00:51:11

Użytkownik: Brak

Komputer:	

Opis:

Aplikacja powodująca błąd logonui.exe, wersja 6.0.2900.2180, moduł powodujący błąd kernel32.dll, wersja 5.1.2600.3119, adres błędu 0x00083f9c.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dane:

0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat

0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail

0010: 75 72 65 20 20 6c 6f 67 ure log

0018: 6f 6e 75 69 2e 65 78 65 onui.exe

0020: 20 36 2e 30 2e 32 39 30 6.0.290

0028: 30 2e 32 31 38 30 20 69 0.2180 i

0030: 6e 20 6b 65 72 6e 65 6c n kernel

0038: 33 32 2e 64 6c 6c 20 35 32.dll 5

0040: 2e 31 2e 32 36 30 30 2e .1.2600.

0048: 33 31 31 39 20 61 74 20 3119 at 

0050: 6f 66 66 73 65 74 20 30 offset 0

0058: 30 30 38 33 66 39 63 0083f9c

cos innego:

Typ zdarzenia:	Błąd

Źródło zdarzenia:	Application Error

Kategoria zdarzenia:	Brak

Identyfikator zdarzenia:	1000

Data: 2007-08-08

Godzina: 00:29:29

Użytkownik: Brak

Komputer:	

Opis:

Aplikacja powodująca błąd winrar.exe, wersja 3.62.0.0, moduł powodujący błąd , wersja 0.0.0.0, adres błędu 0x00000000.


Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.

Dane:

0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat

0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail

0010: 75 72 65 20 20 77 69 6e ure win

0018: 72 61 72 2e 65 78 65 20 rar.exe 

0020: 33 2e 36 32 2e 30 2e 30 3.62.0.0

0028: 20 69 6e 20 20 30 2e 30 in 0.0

0030: 2e 30 2e 30 20 61 74 20 .0.0 at 

0038: 6f 66 66 73 65 74 20 30 offset 0

0040: 30 30 30 30 30 30 30 0d 0000000.

0048: 0a .

Po uruchomieniu kompa/restarcie jest lepiej - tzn. nie wieszaja sie aplikacje których nie da się uruchomić po dłuższej pracy komputera. Czasem wywala mi nawet jak klikam na właściwości jakiegoś elementu, np moj komputer.


(system) #6

Wklej logi z HijackThis i Silent Runners.


(Worst) #7
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:21:29, on 2007-08-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

C:\Program Files\3Com\3Com Wireless USB Utility\Wlan.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\Gremlin\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.com/uk/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Device Detector] DevDetect.exe -autorun

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe /min

O4 - HKCU\..\Run: [3COM] "C:\Program Files\3Com\3Com Wireless USB Utility\Wlan.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [VirtualDiskAutomount] rundll32 "C:\PROGRA~1\TCPOWE~1\plugins\wfx\virtualDisk\VirtualDisk.wfx",MountAfterReboot

O8 - Extra context menu item: &Stáhnout &vše FlashGetem - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: &Stáhnout FlashGetem - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\WINDOWS\system32\skype4com.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XI.SP4a\Win32\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XI.SP4a\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Unknown owner - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE (file missing)

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

"Silent Runners.vbs", revision R51, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"3COM" = ""C:\Program Files\3Com\3Com Wireless USB Utility\Wlan.exe"" ["3Com"]

"VirtualDiskAutomount" = "rundll32 "C:\PROGRA~1\TCPOWE~1\plugins\wfx\virtualDisk\VirtualDisk.wfx",MountAfterReboot" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Device Detector" = "DevDetect.exe -autorun" ["ACD Systems, Ltd."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"AVP" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"]

"LogitechQuickCamRibbon" = ""C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide" ["Logitech Inc."]

"Zone Labs Client" = "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe" ["Zone Labs, LLC"]

"cFosSpeed" = "C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe" ["cFos Software GmbH"]

"LogitechCommunicationsManager" = ""C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"" ["Logitech Inc."]

"LVCOMSX" = ""C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"" ["Logitech Inc."]

"SigmatelSysTrayApp" = "stsystra.exe" ["SigmaTel, Inc."]

"ccApp" = ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"" ["Symantec Corporation"]

"Flashget" = "C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe /min" ["FlashGet.com"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7}\(Default) = "flashget urlcatch"

 -> {HKLM...CLSID} = "FGCatchUrl"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll" ["www.flashget.com"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet GetFlash Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll" ["www.flashget.com"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}" = "Statystyki dla ochrony WWW"

 -> {HKLM...CLSID} = "Statystyki dla ochrony WWW"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll" ["Kaspersky Lab"]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}" = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

 -> {HKLM...CLSID} = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> klogon\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\klogon.dll" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\ACD Wallpaper.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\ACD Wallpaper.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 17

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}\(Default) = "Statystyki dla ochrony WWW"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll" ["Kaspersky Lab"]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_02"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_02"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\

"ButtonText" = "Statystyki dla ochrony WWW"


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "FlashGet"

"Exec" = "C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe" ["FlashGet.com"]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


cFosSpeed System Service, cFosSpeedS, ""C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service" ["cFos Software GmbH"]

Kaspersky Anti-Virus 7.0, AVP, ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe" -r" ["Kaspersky Lab"]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Process Monitor, LVPrcSrv, "c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe" ["Logitech Inc."]

Symantec Event Manager, ccEvtMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]

Symantec Settings Manager, ccSetMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]

TrueVector Internet Monitor, vsmon, "C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -service" ["Zone Labs, LLC"]---------- (launch time: 2007-08-08 12:22:24)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 19 seconds, including 4 seconds for message boxes)

(system) #8

Czy na komputerze dalej jest zainstalowany Norton SystemWorks?

Jeżeli nie to zastosuj Norton Removal Tool w celu kompletnego usunięcia Nortona z systemu. Norton i Kaspersky bardzo się nie lubią.


(Worst) #9

Nie mam nortona - probowałem go zainstalować ale wystąpił błąd:) i przerwało - pewnie został jakiś wpis, ale w każdym razie problem wystąpił juz przed instalowaniem nortona.


(grzes6y53) #10

albo mi się wydaje albo możesz mieć wirusa, tak zwanego Jeefo chyba


(system) #11

grzes6y53 , a może byś przejrzał logi, aby Ci się nie wydawało!

Nie tylko wpisy w rejestrze, ale i działające usługi w systemie.

Spróbuj przeinstalować WinRara.


(Worst) #12

Bez zmian. wW wiekszości przypadków programy uruchamiaja sie po kilku próbach - tzn. błąd, błąd a po 4 - 5 razie uruchamia sie.