Ciągle wyskakujące wirusy.... i problem z włączeniem kompa

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:45:40, on 2008-03-03

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\dllcache\mravsc32.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\wpabaln.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title =

Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class -

{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} -

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini:

UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\System32\ntos.exe,

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO -

{37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program

Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: e404 helper - {C03FD59D-9104-44B7-929A-9EAA0BA05211} -

C:\Program Files\Helper\1204574535.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -

C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: My Global Search Bar -

{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program

Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program

Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe"

/pause

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [userinit] C:\WINDOWS\System32\ntos.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE

(User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE

(User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE

(User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE

(User 'Default user')

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -

C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links -

{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O17 -

HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{550DDE1C-D0BE-4BC6-88A8-32CC1626C141}:

NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 -

HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{550DDE1C-D0BE-4BC6-88A8-32CC1626C141}:

NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: iebvss32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\iebvss32.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software

- C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program

Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program

Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program

Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Distributed Allocated Memory Unit - Unknown owner -

C:\WINDOWS\system32\dllcache\mravsc32.exe

O23 - Service: ICF - Unknown owner -

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe:exe.exe


--

End of file - 4983 bytes

wpisy

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\System32\ntos.exe,

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: e404 helper - {C03FD59D-9104-44B7-929A-9EAA0BA05211} - C:\Program Files\Helper\1204574535.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKCU\..\Run: [userinit] C:\WINDOWS\System32\ntos.exe

O20 - Winlogon Notify: iebvss32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\iebvss32.dll

usuń HijackThisem >> Fix checked

pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=86306&st=0&p=395642entry395642 ale nie włączaj

otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

C:\WINDOWS\system32\dllcache\mravsc32.exe

UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\System32\ntos.exe,

 	Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

 	O2 - BHO: e404 helper - {C03FD59D-9104-44B7-929A-9EAA0BA05211} -

To wszystko fix A SZCZEGÓLNIE TO ZRÓB FIX!!

mario26 przeczytałeś co napisał Leon, nie OT-uj.

ups Gutek2222 sorry niepatrzylem :stuck_out_tongue: