Ciągłe zwiechy kompa

Mam taki problem, przy starcie systemu komputer po prostu pada, nie reaguje na nic. Zostaje tylko restart, nieraz nawet nie chce sie zrestartować :o Wciskam reset, wszystko znika, pali się ciągle kontrolka dysku, ale zielona dioda od powera “milczy”, mam zintegrowaną karte dźwiękową mysle, że to stery od niej, ale chciałbym się upewnić, czy nic “nie siedzi” proszę o sprawdzenie loga!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:12:14, on 2006-08-17

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

D:\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\D-Link\AirPlus XtremeG\AirPlusCFG.exe

C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

D:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link AirPlus XtremeG] C:\Program Files\D-Link\AirPlus XtremeG\AirPlusCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "D:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: ComPlusSetup - C:\WINDOWS\System32\catsrvut.dll

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Alpha Networks Inc. - C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - D:\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - D:\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

W logu czysto.

Dzięki, a nie wiecie skąd mogę pobrać sterowniki do zintegrownej karty dźwiękowej??

Płyta główna to:

Myślę że tu: http://www.viaarena.com/default.aspx?Pa … bCatID=104

Zainstalowałem, jak na razie nic się nie dzieje. Wielkie dzięki :smiley: