Ciągły ruch pakietów wysłanych-odebranych

(Mishal) #1

Dotyczy:

Laptop HPCompaq nx6110

Windows XPHE SP3

Kablówka Eternet (DHCP)

Router D-Link DI-524

Karta D-Link DWL-610

WWDC - wszystkie oznaczenia zielone

Zapora: Ashampoo Firewall

Zauważyłam, że od otwarcia systemu

i znalezienia przez kartę adresu sieciowego

odbywa się intensywna praca w sieci, mimo że nie uruchamiam internetu.

Ilość pakietów wysłanych i odebranych rośnie w szybkim tempie i nieprzerwanie.

Sprawdziłam teraz przed otwarciem przeglądarki:

Wysłano pakietów - 13590, odebrano - 2643.

Bardzo będę wdzięczna, gdyby ktoś zorientowany w temacie zechciał wyjaśnić

czy to jest zjawisko normalne, czy coś tu jest nie tak.

(adam749) #2

Przeskanuj jakimś dobrym antywirem dysk bo może masz wiry jakieś.

(Krzysiekaczor) #3

Wrzuć loga.

(Mishal) #4

Skanowanie: avast, Ad-Aware, Windows Defender - wszystko czyste.

HijackThis?

Zrobi się. Chwilę potrwa.

Dzięki za zainteresowanie

(marcin_rom) #5

widocznie udostępniasz jakieś pliki, na pewno może masz zainstalowane komunikatory, albo antywirus pobiera aktualizacje, polecam zainstalować Ethereal i zobaczyć co to za za pakiety, umieść okrojony wynik na forum.

Pozdrawiam… :slight_smile:

(Mishal) #6

marcin_rom

Z tego co wymieniasz pozostaje tylko: antywirus pobiera aktualizacje.

Ethereal? Nie znam. Ale poznam. Dzięki.

Wrzucam (ale temat nadaje sie już do innego działu - prawda?)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:55:55, on 08-06-27

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SAService.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe

C:\Program Files\Alpha Networks\ANIWZCS Service\WZCSLDR.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Haute Secure\CtPopup.exe

C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.dll

O2 - BHO: CtBho Class - {6462546F-70AE-4abc-B2B6-BE68E9410002} - C:\Program Files\Haute Secure\CtBho.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.dll

O3 - Toolbar: Haute Secure Toolbar - {7792546F-70AE-4abc-B2B6-BE68E9410002} - C:\Program Files\Haute Secure\CtToolBand.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [PTHOSTTR] C:\Program Files\HPQ\HP ProtectTools Security Manager\PTHOSTTR.EXE /Start

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\hpq\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link Air Utility] C:\Program Files\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCSService] C:\Program Files\Alpha Networks\ANIWZCS Service\WZCSLDR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ashampoo FireWall] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [CtPopup.exe] "C:\Program Files\Haute Secure\CtPopup.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] "C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [C] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5AE58FCF-6F6A-49B2-B064-02492C66E3F4} (MUCatalogWebControl Class) - http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ClientControl/en/x86/MuCatalogWebControl.cab?1212859636750

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1212945188062

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\Shared\hpqwmi.exe

O23 - Service: Usługa SiteAdvisor (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SAService.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe


--

End of file - 7802 bytes
(Kolmar) #7

Program typu sniffer, który może posłużyć do analizy/diagnostyki sieci.

(Mishal) #8

Ethereal - przygody.

Ściągnęłam plik instalacyjny (mniejsza o nazwę strony, SiteAdvisor oznacza na zielono)

i ledwie otwarłam folder z plikiem, Haute Secure blokuje i informuje o zagrożeniu komputera.

Ten plik usunęłam i skorzystałam z linku z DP do strony producenta, a tam mam dane, których nie rozumiem

http://www.wireshark.org/download/

Co mam z tego ściągnąć?

Proszę, pomóżcie. :frowning:

Czy wklejony powyżej log HijackThis nie wskazuje na infekcję?

(Kolmar) #9

WireShark to odświeżona nowa wersja programu Ethereal (ten jest już nie rozwijany).

Co do downloadu to: http://www.wireshark.org/download/win32 … -1.0.0.exe

PS. Ja jednak wybrał bym wersję portable :slight_smile: http://www.wireshark.org/download/win32 … .0.paf.exe

(Mishal) #10

rokko , dzięki.

Właśnie się ściąga

(zmieniłam wersję wg instrukcji)


Ściągnęłam i znów to samo.

Haute Secure blokuje i sygnalizuje zagrożenie.

Zatrzymam się z instalowaniem i pomyślę czy tego alarmu nie zignorować.

P.S.loga z HijackThis przeniosę do właściwego działu