Ciagły Scandisk przy starcie i ostatnio ciągłe restarty


(Mende1ejew) #1

Antivirem usunąłem kilka wirusów. Podczas startu systemu wciąż pojawia się ekran SCANDISCA, wraz z uruchamianiem Firefoxa Internet Explorer również prubuje się włączyć. Prosze o fachową poradę co i jak :slight_smile:

Oto log z Hijack:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:55:14, on 2008-03-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\sygate\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

D:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\winupd32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

D:\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\System32\dllcache\msds.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

D:\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates] c:\windows\talkback.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Service Agent] winupd32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "D:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\sygate\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\RunServices: [Managment Service] nzmunecd.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [WiFix service] p2sm.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Studio] beaecsmlin.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Msn Messenger] hsgofra.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Window Servic Agent] cnfjp.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Service Agent] winupd32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Internet Security Service] msq23.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Network Associates] c:\windows\talkback.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Service Agent] winupd32.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'rsvp32_2.dll' missing

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - D:\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - D:\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Microsoft Display Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dllcache\msds.exe

O23 - Service: Microsoft Windows SQL Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dllcache\winesql.exe (file missing)

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - D:\sygate\smc.exe

.


(Gutek) #2

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Microsoft Display Service i Microsoft Windows SQL Service

W trybie awaryjnym usun wpisy HJT a pliki ręcznie

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update :wink:

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222