Cicho mnie słychać


(Acreedpl) #1

Podczas nagrywania frapsem słabo minie słychać, co zrobić by dobrze było mnie słychać i żeby była dobra jakość?


(Rufus2009) #2

Panel Sterowania >> Dźwięk >> Nagrywanie >> Wybierz Mikrofon >> Właściwości >> Poziomy >> Mikrofon weź na 100 i 30 dB.