Cinema 4D to .jpg


(Taex) #1

jak zapisać obraz z Cinema 4D do formatu .jpg :?:


(Z35ikr) #2

Render->Render setting->Save ..... ustawiasz ->Format: jpg i renderujesz i masz w jpg..... Choć jak wyrenderujesz to ->Save As i masz rozszerzenia do wyboru.