[ClearOS 7.2.0 Community] Problem z SSL


(Hubertszachownica) #1

Witam. Nie mogę uzyskać dostępu do systemu ClearOS poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox. Pokazuje się taki oto błąd:

 

Bezpieczeństwo danych wymienianych z „192.168.1.6:81” nie jest gwarantowane, ponieważ serwer używa SSLv3, wadliwego protokołu bezpieczeństwa.

192.168.1.6 używa przestarzałej i podatnej na ataki technologii bezpieczeństwa. Atakujący mógłby łatwo odszyfrować informacje, które miały być bezpieczne.

Szczegóły: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION.

 

W jaki sposób mogę zaktualizować używaną wersję SSL ?


(ra-v) #2

Albo wymuś TLS w przeglądarce:
http://disablessl3.com/

Albo wyłącz SSLv3 na serwerze:
https://www.digicert.com/ssl-support/iis-disabling-ssl-v3.htm
https://www.digicert.com/ssl-support/apache-disabling-ssl-v3.htm