CMD BAT - problem z zapisywaniem do pliku txt

Piszę skrypt batch który ma zapisywać do pliku txt , ale jest problem bo skrypt:

echo setlocal >>ffff.txt
echo ^for /F „delims=” %%a in ('mshta.exe " %~F0" ') do set " HTA=%%a" >>ffff.txt
echo --^> >>ffff.txt

a dokładnie druga linia ma w sobie %~F0 oraz %%a i te właśnie rzeczy nie zostają zapisane do txt tylko wykonane a następnie zapisane. I mam pytanie w jaki sposób mogę to zapisać aby nie zostały wykonywane te zmienne i pojawiły się w .txt bez ich wykonywania.
Proszę o odp

cmd czy batch?

Skrypt się pisze w notatniku i zapisuje z rozszerzeniem BAT. Następnie sie go uruchamia. Skryptów nie pisze się w CMD bo są automatycznie uruchamiane. CMD jest poleceniem wykonywalnym.

ale w nowoczesnym systemie można zmienić blabla.bat na blabla.cmd i nie będzie to plik „exe”.

I nie możesz mu zabraniać używać potoków do tworzenia plików .bat/.cmd - może lubi masochizm.

Pewnie coś w tym stylu będzie działać

echo ^for /F „delims=” %%%%a in ('mshta.exe " %%~F0" ') do set " HTA=%%%%a" >>ffff.txt

ale po co Ci to?

Oczywiście, zgoda. Ale można też narysować kreskę za pomocą Photoshop 21. Jak ktoś tak lubi to OK. Tylko po co ?

Próbowałeś zamiast .bat zapisać .cmd? :wink: Dość podobnie działają.

Mam .bat który musi otwierać stronę która jest zawarta w .hta i następnie dalej wykonywać polecenia. Ale w .hta strony pisze się w html i zrobiłem aby z .bat kod zostało zapisany do .txt a następnie końcówka podmieniona do .hta (jak by od razu zapisywało do .hta anty wirus wykryje i blokuje). a następnie wywołane start (nazwa).hta ale był problem bo te zmienne od razu zostały wykonywane zamiast zostać w takiej postaci jakie są w kodzie … Wiem nie umiem tłumaczyć