[cmd] delims w postaci ciągu


(Rayearth) #1

Jak w "FOR /F" użyć separatora "delims" w postaci ciągu znaków a konkretnie " - " (spacja myślnik spacja)?

 

Czyli dla przykładu z:

FOR /F "delims= - " %%A IN ("Feist - The Reminder") DO SET "albumartist=%%A"

chciałbym uzyskać zmienną "albumartist" o wartości "Feist".


(Ryan) #2

Nie możesz. Ale możesz w DO wywołać funkcję realizującą trim, albo wstępnie przetworzyć dane z IN tak, żeby " - " było zamienione na “-” (albo inny magiczny znak).