[cmd] przenoszenie pliku


(M8 R Ias0ym) #1

Dlaczego nie moge przeniesc pliku cmd cd.exe ??

move /Y C:\cmd cd.exe D:\cmd cd.exe

(Drobok) #2

jeśli plik cd.exe jest w folderze cmd. Powinieneś po ostatnim folderze skorzystać z ukośnika, a nie spacji

move /Y C:\cmd\cd.exe D:\cmd\cd.exe[/code]

(Copycona) #3

Jeżeli ścieżka zawiera spację musisz rozpocząć ją i zakończyć cudzysłowami:

move /Y "C:\cmd cd.exe" "D:\cmd cd.exe"[/code]

Ta odpowiedź, lub poprzednia powinny rozwiązać Twój problem.

cmd to katalog, czy część nazwy pliku?


(M8 R Ias0ym) #4

Dzięki, działa...

Jeszcze jedno mam pytanie;

Jaki jest odpowiednik komendy w VBScript ??


(Drobok) #5
Dim dostep, plik= CreateObject("Scripting.FileSystemObject")Set plik = dostep.GetFile("C:\xd.txt")plik.Move "C:\Windows\Pulpit\xd.txt" [/code]