[cmd] przypisanie ciągu w rejestrze


(M8 R Ias0ym) #1

Czemu nie moge dodac do rejestru ciągu ??

C:\Documents and Settings\Gośc>reg add /v HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren

tVersion\Run /t REG_SZ /d C:\cmd.exe /f

([alex]) #2
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v RunCmd /t REG_SZ /d "C:\cmd.exe" /f

(M8 R Ias0ym) #3

ok wszystko działa z konsoli cmd, a jak chce to uruchomic z c++ to wyskakuje błąd: nieprawidłowa nazwa klucza

system("reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v tasklist /t REG_SZ /d C:\cmd.exe /f")

Może to jest związane z tą nazwą: C:\cmd.exe?? bo w kodzie nie ma znaczków " " bo jak dam to wywala błąd. Da się to jakoś obejść ??


([alex]) #4

Zamień na chwile system na puts.


(M8 R Ias0ym) #5

Nic nie dało, z tego co zauważyłem puts wyświetla zawartość tekstu w konsoli


([alex]) #6

Ale może zobaczysz z laski swojej co tam w konsoli wypisało.


(M8 R Ias0ym) #7

puts bardzo pomógł...

W konsoli wyświetlało tekst bez ukośników należy dawać po 2 ukośniki.

Dzięki