Co lepiej AJAX czy PHP?


(Lord218) #1

Tak jak w temacie, którą z tych technologi jest lepiej nauczyć sie na początek?


(L337 Crew) #2

E?

Chcąc nie chcąc, w rozwiązaniach opartych na AJAX'ie jest pełna komunikacja z php.

Ajax często jest pomostem dla php, dzięki czemu wspomaga wiele rzeczy związanych z obsługą żądań serwera.

Dlatego nie wiem dlaczego porównujesz dwie różne technologie,

działającą po stronie serwera oraz tą, po stronie przeglądarki.

Rada - naucz się php, następnie zabierz się za AJAXa.


(Azgheros) #3

PHP to język programowania, dodajmy że programów wykonywanych po stronie serwera. Do tworzenia stron wcale nie trzeba używać PHP, może to być inny język.

AJAX to jest właściwie bardziej technologia dzięki, której zawartość strony zmienia się bez jej odświeżania. Najczęsciej wykorzystuje się do tego tandem PHP i JavaScript - ale tak wcale nie musi być