Co mogę wyłączyć w autostarcie? msconfig


(Paluch Ti) #1

Witam. nazbierało mi sie troche programów w autostarcie, myślę że większość jest niepotrzebna ale nie wiem co...więc wole spytać was co mogę powyłączać. Dodam że mam 75 procesów wydaje mi się że to trochę dużo. tutaj screeny z msconfig, co mogę odchaczyć?

screen1;

9e7b20d1c422eb83m.jpg

screen2;

a77fcf5cc8db7162m.jpg

screen3;

9264434daf423cf3m.jpg

Myślę że jest ktoś kto się zna na tych wpisach w autostarcie, dodam że mam laptopa hp i większość wpisów jest właśnie od hp.


(Mihau X64) #2

Lepeij użyj “Windows defender” w panelu sterowania :wink:

23616787zs3.th.jpg 61093875vc9.th.jpg 61034337oj5.th.jpg

Zaznaczasz proces który cie interesuje i wylaczasz go :smiley:


(Paluch Ti) #3

a co to za różnica czy tu czy tu? to i tak jest z autostartu. no ale skoro tak mówisz to wejde tam tylko co tam mam powyłączać?


(Paluch Ti) #4

daje screeny z tamtąd co napisałeś, teraz mi powiedz co mogę powyłączać.

screen1;

d84965d0de388977m.jpg

screen2;

1708b4a95b338876m.jpg

screen3;

666d2ff4b33d0613m.jpg


(Maciej 0202) #5

Praktycznie wszystko możesz wyłączyć w msconfig, oprócz wpisów Hp, System operacyjny…, i wpisu Avast.


(Paluch Ti) #6

a możecie mi napisać dokładnie które wpisy mogę odznaczyć? bo nie wiem które są od systemu operacyjnego więc lepiej by było jak by ktoś napisał co dokładnie mogę odznaczyć. pozdrawiam.


(Mail) #7

Najlepiej daj loga z HijackThis, ułatwisz nam zadanie.

Pamiętaj aby HJT uruchamiać jako administratora!


(Mihau X64) #8

Ja bym wylączyl następujące pozycje:

51753003rm0.th.jpg 23054479ew7.th.jpg 73742119jm5.th.jpg


(Paluch Ti) #9

log z HJT, które wpisy mogę usunąć?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 07:07:40, on 2008-02-21

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe

C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpAgent.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Thomson\ST330\diagnostics\diagnostics.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\ProgramData\Macrovision\FLEXnet Connect\6\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.3.1\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.3.1\program\soffice.BIN

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Program Files\WapSter\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.pkointeligo.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=pl_pl&c=81&bd=Pavilion&pf=laptop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=pl_pl&c=81&bd=Pavilion&pf=laptop

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [OnScreenDisplay] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\1.0"

O4 - HKLM\..\Run: [DpAgent] C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\dpagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\ST330\diagnostics\diagnostics.exe" /icon -l:pl

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "C:\ProgramData\Macrovision\FLEXnet Connect\6\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen] C:\Program Files\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.3.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.3.1\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij stronę do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O13 - Gopher Prefix: 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9A8E5B4C-5A15-43BF-B249-7DB8DD588A98}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe

O23 - Service: Biometric Authentication Service (DpHost) - DigitalPersona, Inc. - C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpHostW.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe

O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: SpeedTouch 330 Manager (st330service) - THOMSON Telecom Belgium - C:\Program Files/Thomson/ST330/service/st330service.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe


--

End of file - 9034 bytes

(Mail) #10

Zafixuj w HJT.

A teraz to co możesz wyłączyć:

Dodatkowo, możesz wyłączyć usługi (start -> uruchom -> services.msc)

QuickPlay Task Scheduler

QuickPlay Background Capture Service

InstallDriver Table Manager (IDriverT)

hpqwmiex

HP Health Check Service

Biometric Authentication Service

To twoje DNSy?

Jeśli nie - fix.

PS: Jeśli któregoś z wymienionych wpisów nie masz w msconfig , to po prostu zafixuj wpis w HijackThis.

:slight_smile:


(Kaka') #11

Piwollo , zdaje się, że w przeszłości byłeś już karany za błędne sprawdzanie logów. Teraz sprawa tyczy się:

oraz:

Pierwszy wpis to DNS’y TP - a to podstawa.

Drugiego wpisu nie trzeba *KONIECZNIE* usuwać.

Piwollo , masz zakaz wypowiadania się w tematach dotyczących sprawdzania logów. Tym razem skończy się na słownym upomnieniu - następna wpadka = warn.


(Paluch Ti) #12

a co to sa za uslugi? mogłby mi ktoś je w skrócie opisać?


(Sebos99) #13

Oprogramowanie HP spokojnie do wyłączenia, nawet do odinstalowania, bo w większości nie jest potrzebne. Bluetooth i Open Office niepotrzebnie się włączają przy starcie. Chyba, że tego pierwszego używasz to komunikacji np z drukarką i musi być pod gotowością, bez ręcznego uruchamiania. Javę spokojnie można wyłączyć tylko w panelu sterowania trzeba ustawić na ręczną aktualizacje, bo automatycznej update dotyczy ten wpis. To samo Gadwin PrintScrin do wyłączenia.


(Paluch Ti) #14

a jak mam wyłączyć bluetooth żeby mi się nie włączał przy starcie systemu? bo w msconfig zadnego wpisu odpowiedzialnego za bluetooth nie widze.


(Mail) #15

Opcje bluetooth i zaznaczyć żeby nie wyświetlał ikonki w trayu.


(Paluch Ti) #16

tak, tylko mi nie chodzi o to zeby nie pokazywal ikonki w trayu tylko żeby w ogóle sie nie ładował z systemem. a już wiem co za to jest odpowiedzialne:

O4 - HKLM…\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM…\Run: [WAWifiMessage] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

te dwa wpisy, to są od bluetooth i wifi