Co myslicie o moim logu?


(Bożena Kulik) #1

witam witam witam

sprawdzcie prosze mojego loga , tak profilaktycznie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:28:18, on 2005-07-27

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\System32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\mqtgsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray2k.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTrayLSI.exe

C:\WINDOWS\System32\qttask.exe

C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.01.0000.2217\en-us\bin\WindowsSearch.exe

C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.01.0000.2217\en-us\bin\WindowsSearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Bozena\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://securityresponse.symantec.com/avcenter/vinfodb.html?prodid=nav2004

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Documents and Settings\Justyna\sbhelp.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.01.0000.2214\en-us\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.01.0000.2214\en-us\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] MMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray2K] MMTray2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTrayLSI] MMTrayLSI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\System32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "C:\DOCUME~1\Justyna\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.01.0000.2217\en-us\bin\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.01.0000.2214\en-us\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Documents and Settings\Justyna\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Documents and Settings\Justyna\sbhelp.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {40289096-9F72-4A04-BCB3-E434ECDCEE33} (AppDLCtrl Class) - http://download.howudodat.com/chatterbox/download/appdl.cab

O16 - DPF: {65D72393-E210-4A2A-B8E0-10AC45986770} (GWebInstallControl Object) - http://megapanel.gem.pl/WebInstaller.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

dzieki serdeczne , pozdrowionka


(Musg) #2

Profilaktycznie sprawdzony :slight_smile:

a czy to jeszcze aktualne :smiley: :smiley:


(Musg) #3

ale po co ?To jest skladnik

jak juz to lepiej caly program odinstalowac,tylko po co?


(Adarek) #4

Dla bezpieczeństwa . Komputer bez sp1 , nie mówiąc o sp2 i innych .

to jest


(Qbek50) #5

Bożena Kulik a gdzie SP 2? :? Głównie z braku tego wchodzi dużo syfu ale teraz widze że już jest oki :wink:


(Musg) #6

Phylby jak juz podajesz definicje to rob to bez wycinania innych tresci ok :slight_smile:

ot i cala tajemnica ,napisalem ,ze nie trzeba usuwac tego wpisu bo jest ok

natomiast jak chce to moze odinstalowac caly program.Ale tylko jak chce


(Bożena Kulik) #7

dzieki, zaraz sie biore :::wink:)0 jak was nie kochac???/: :))


(Gutek) #8

Za co się bierzesz? - wszystko Ok nic nie usuwaj :stuck_out_tongue:

Niektórzy sie mylą :smiley:


(Bożena Kulik) #9

[aha , przepadlo, usunelam wpis 08 con..., mam przywrocic????????]


(Gutek) #10

Jka hijackiem usunęłaś to przywrócisz, jak nie odinstaluj MSN Toolbar Suite

HijackThis >>> Config >>> Backups >>> podświetlasz te prawidłowe, które usunąłeś >>> Restore


(Adarek) #11

Wstrzymaj sie , potestuj . Masz czas . jak co snie tak to nie ma problemu.

Tylko powiedz mi Czemu nie instalujesz sp2 ?.

Następny Twój log bez SP. będzie .... nie powiem co .

Spytaj sie adminów.

:smiley:


(Bożena Kulik) #12

przywrocilam, pozniej powalcze z XP2 , , dzieki serdeczne, pozdrowionka


(Bożena Kulik) #13

nie chce mi zainstalowac, pokazuje jakis blad ze sie klucz nie zgadza, ale ja mam XP instalowane w sklepie wiec chyba legalne???//


(Gutek) #14

Zajmij sie SP2 i wyluzuj, nie słuchaj już bo jeżeli już to usunęłaś cząstkę programu, dobrze ze przywróciłaś.


(Bożena Kulik) #15

dzieki, sorki troche nie za madra jestem w tych sprawach, jeszcze raz pozdrowionka :smiley:


(Adarek) #16

Sory. Niemasz jeszcze sp2

wejdz http://www.microsoft.com/ i dalej na Windows Update .

i co pisze ??


(fiesta) #17

Hahaha dobre. Masz płytkę z win XP ??

Bo w to że masz system preinstalowany na składka jakich większośc w Polsce to za bardzo nie chce mi się wierzyć. Jeżeli chcesz spac spokojnie kup legalną wersję XP :smiley:

A co to ma do tematu, jeżeli masz coś do mnie na PW.

OT kasacja.


(Gutek) #18

Dlaczego od razu pirata, czasem ludzie mają ten staroć - XP bez SP i jak neta sobie założą nie wiedzą co jest grane i nie aktualizuja poniewaz najpierw wirki wchodzą :stuck_out_tongue:


(Bożena Kulik) #19

eh, jeszcze pare spodzianek przywleczonych z netu i wrodzone skapstwo chwilowo zawiesze, dzieki wielkie za wszystko, jestescie cudni!! ale wiecie przecie ...


(fiesta) #20

dlatego:

Jeżeli to byłoby spowodowane "syfem" to objawy by były całkiem inne.