Co oznacza niebieska czcionka lub czarny w nazwach plików

Pytanie powyżej… albo i rozwinę jeszcze. Bo u mnie to różnie tak bywa z kolorem czcionek w niektórych plikach było tylko niebieski kolor czcionki a w niektórych czarny.

Jeśli chodzi o Eksploratora Windows to kolorem niebieskim oznaczane są pliki skompresowane na partycjach NTFS. Domyślnie kompresowane są pliki (a właściwie foldery) zawierające informacje potrzebne do odinstalowania poprawek $NtUninstall* i folder DllCache . Poza tym Narzędzie oczyszczania dysku może kompresować pliki nie używane przez jakiś (domyślnie 45 dni) czas.

Jeszcze innym kolorem oznaczane są pliki zaszyfrowane przy pomocy mechanizmów EFS (XP Prof). Pliki takie mają kolor zielony.

a co to jest szyfrowanie EFS XP Prof

EFS - Encrypting File System. Umożliwia zaszyfrowanie plików w taki sposób, ze po utracie dysku (np. w skutek kradzieży) nie jest możliwe ich odczytanie na innym komputerze - jeżeli tylko “złodziej” nie zna hasła do konta użytkownika, który zaszyfrował dane.

Z tego powodu, w warunkach domowych szyfrowania należy używać z rozwagą. Po sformatowaniu partycji systemowej (czyli usunięciu plików rejestru) bez wcześniejszego wyeksportowania klucza prywatnego, przy pomocy którego wykonano szyfrowanie - zaszyfrowane dane (także te na innych, niesystemowych) partycjach są nie do odzyskania.