Co oznacza niechciany napis;)?

Witam!Przy włączeniu kompa wyskakuje mi taki napis:

RUNDLL

Wystąpił błąd podczas ładowania C;\WINDOWS\system32\wywyvgom.dll.

Nie można odnaleźć określonego modułu.

Tak brzmi napis.

Co mogę zrobić żeby to nie wyskakiwało i czy coś jest nie tak???

Pozdrawiam wszystkim

Proszę zmienić tytuł swojego tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

I przede wszystkim - jaki to system i od kiedy tak się dzieje.

Daj log z HJT + Silent - http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

KOBIETKA

Czy aby na pewno poprawnie przepisałas treść komunikatu błędu ??

:google:

http://www.google.pl/search?num=50hl=p … Szukajlr=

Trojana Vundo to się na pewno w ten sposób nie usunie.

Dzieki wszystkim za podpowiedzi:)))

Rixx zrobiłam jak pisałeś i udało się !!

DZIEEEEEEEEKI :wink:

Pozdrawiam

Jeśli już wykonałeś to, co radził rixx, pokaż nowy log z HJT, SilentRunners + log numer 1 z L2Mfix.

rixx

Jeszcze raz będziesz sprawdzał logi i masz zakaz pisania.JNJN

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:35:14, on 2007-04-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\sstray.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

E:\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVKTray\AVKTray.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKService.exe

C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKWCtl.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\Krysia\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 7 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Share Accelerator MM Toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbShar.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Share Accelerator MM Toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbShar.dll

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “E:\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [MsgCenterExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [AVKTray] “C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVKTray\AVKTray.exe”

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “E:\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [spamihilator] “C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe”

O4 - HKCU…\Run: [AQQ] E:\AQQ\AQQ.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi … xdm795YYPL

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - E:\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - E:\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\GRY\FLASHGET\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\GRY\FLASHGET\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocach … 0.0.15.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AVKProxy - G DATA Software AG - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - E:\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Securom User Access for Windows 2000 and Windows XP a technology by Sony DADC (UserAccess) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe