Co oznacza @ w smarty PHP

czym się różni

{$tablica|@count}

od

{$tablica|count}

Jeżeli używasz wersji 3 to znak @ jest już ignorowany. W wersji 2.x poprzedzenie znakiem @ było konieczne do stosowania modyfikatora na tablicy.