Co to jest ms32.dll

witam :slight_smile: Mam takiego wirusa i to na kazdej partycji ze cały czas jak chce wejść w jakąkolwiek partycje to jest informacja “Nie można znaleźć pliku skryptu D:\MS32DLL.dll.vbs” Po wcześniejszych poszukiwaniach na forum ściągnąłłem HijackThis no i zrobiłem scana. A oto logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:55:24, on 2008-11-15

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\PLANET WL-8310\WLANPRO.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\MYBBEA~1.MY-\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.732\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - Global Startup: PLANET WL-8310 Configuration Utility.lnk = C:\Program Files\PLANET WL-8310\WLANPRO.exe

O4 - Global Startup: Reg.lnk = C:\Program Files\PLANET WL-8310\Reg.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{0F8702EE-E0CB-4B4E-A972-1A11D7D23BC0}: NameServer = 195.136.186.2,195.136.250.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{0F8702EE-E0CB-4B4E-A972-1A11D7D23BC0}: NameServer = 195.136.186.2,195.136.250.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip…{0F8702EE-E0CB-4B4E-A972-1A11D7D23BC0}: NameServer = 195.136.186.2,195.136.250.200

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)

bardzo bym prosił o pomoc w usiunięciu tego co trzeba by było usunąć :slight_smile: pozdrawiam Paweł

usuń HijackThisem >> Fix checked

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s … ntry395642 ale nie włączaj.

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:

zadzialało :slight_smile: teraz usunąć combofix i skojarzone z nim pliki i foldery??

nie

teraz pokazać log Combofixa z usuwania

:slight_smile:

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052