Co to jest skan ID


(Safodo) #1

Dostałem taka wiadomość “Please provide us also a scan of your ID as it was requested” Co to jest to ID ? 


(tifoso) #2

ID - Identity Document http://en.wikipedia.org/wiki/Identity_document , czyli po prostu Dowód Tożsamości.

 


(Safodo) #3

To sie wyrabia +18 lat ? 


(tifoso) #4

Nie wiem do czego Ci to potrzebne, może tylko do poświadczenia Twoich danych i wystarczy np. legitymacja, paszport czy coś podobnego. Dowód Osobisty w Polsce możesz wyrobić przed ukończeniem 18tu lat.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dow%C3%B3d_osobisty_w_Polsce#Minimalny_wiek_potrzebny_do_otrzymania_dowodu

 


(scripter1) #5

Co to była za wiadomość, skąd, czego dotyczyła?

W dobie powszechnych kradzieży tożsamości radziłbym podejrzliwie podchodzić do próśb o podanie szczegółowych danych osobowych a tym bardziej próśb o skan dokumentów i dowodów osobistych.


(Gustaw O) #6

Jak kolega wyżej. Jeśli jesteś pewien, że to miało być do Ciebie i wiesz dlaczego Cię proszą o dokument tozsamości to powinien wystarczyć skan dowodu/paszportu.