Co to za program: ScanToWeb?


(esc) #1

Jak w temacie i do czego przydatny :?: - jaką pełni funkcję :?: ( mam go zainstalowanego w '' DODAWANIE LUB USUWANIE PROGRAMÓW ''


(Mocznik1994) #2

Program, ScanToWeb minimalnie używany jest jako "pomost" między sieci lokalnej i AppliTrack. It can also be used, with a compliant TWAIN or WIA scanner, to batch scan documents with one click. Może on być również używany, zgodny z TWAIN skanera lub WIA, do partii skanować dokumenty za pomocą jednego kliknięcia.