Co to?

Usuwam Spybotem to i ciągle powraca, co zrobić?

ShopAtHome: Cookie wyszukujące (Internet Explorer: Kasia) (Cookie, nothing done)

Common Dialogs: History (166 files) (Klucz rejestru, nothing done)

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU

Log: Activity: SchedLgU.Txt (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

Log: Activity: imsins.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\imsins.log

Log: Activity: OEWABLog.txt (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\OEWABLog.txt

Log: Activity: ntbtlog.txt (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\ntbtlog.txt

Log: Install: comsetup.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\comsetup.log

Log: Install: Directx.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\Directx.log

Log: Install: ocgen.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\ocgen.log

Log: Install: setupact.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\setupact.log

Log: Install: setupapi.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\setupapi.log

Log: Install: setuplog.txt (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\setuplog.txt

Log: Install: wmsetup.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\wmsetup.log

Log: Install: DtcInstall.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\DtcInstall.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\mofcomp.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\mofcomp.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\setup.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\setup.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wbemcore.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wbemcore.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wbemess.lo_ (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wbemess.lo_

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wbemess.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wbemess.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wbemprox.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wbemprox.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wbemsnmp.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wbemsnmp.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\winmgmt.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\winmgmt.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wmiadap.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wmiadap.log

Log: Shutdown: System32\wbem\logs\wmiprov.log (Plik kopii zapasowej, nothing done)

C:\WINDOWS\System32\wbem\logs\wmiprov.log

Cookie: Cookie (277) (Cookie, nothing done)

Cache: Bufor (1634) (Bufor, nothing done)

— Spybot - Search & Destroy version: 1.4 ß2 (build: 20041211) —

2004-05-12 blindman.exe (1.0.0.0)

2004-12-11 SpyBotSD.exe (1.4.0.0)

2004-05-12 TeaTimer.exe (1.3.0.12)

2004-04-27 unins000.exe (51.13.0.0)

2004-05-12 Update.exe (1.3.0.0)

2004-10-04 advcheck.dll (1.0.1.0)

2004-05-12 borlndmm.dll (7.0.4.453)

2004-05-12 delphimm.dll (7.0.4.453)

2004-10-20 SDHelper.dll (1.3.0.12)

2004-05-12 Tools.dll (2.0.0.0)

2004-05-12 UnzDll.dll (1.73.1.1)

2004-05-12 ZipDll.dll (1.73.2.0)

2005-01-27 Includes\Beta.sbi (*)

2004-12-06 Includes\Beta.uti (*)

2004-11-29 Includes\Cookies.sbi (*)

2005-01-27 Includes\Dialer.sbi (*)

2005-01-27 Includes\Hijackers.sbi (*)

2005-01-11 Includes\Keyloggers.sbi (*)

2004-05-12 Includes\LSP.sbi (*)

2005-01-27 Includes\Malware.sbi (*)

2004-11-29 Includes\Revision.sbi (*)

2004-11-29 Includes\Security.sbi (*)

2005-01-27 Includes\Spybots.sbi (*)

2004-11-29 Includes\Tracks.uti

2005-01-27 Includes\Trojans.sbi (*)

uruchom SpyBota w trybie awaryjnym

a mozesz jeszcze przeskanowac system tym programem: http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=55

i jeszcze tym: http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=657&t=55

i zobacz czy efekty tego do wykryja sa podobne?

przeskanuj jakimś innym programem od spyware np. ad-aware se personal 1.05 lub ETD Security Scanner a nastepnie jeszcze raz udostępnij nam log z Hijacka

MUSG pisz rzetelnie te linki bo kolejny z nich nie dziala. Ja wiem jaki jest blad ale niektorzy uzytkownicy moge nie wiedziec :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:

Zapodaj log HijackThisa.

Mój log

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 17:45:35, on 2005-02-12

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdmcon.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdnagent.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdswitch.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

C:\DOCUME~1\Kasia\USTAWI~1\Temp\SAHAGE~1.EXE

C:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\AdTools Service\AdToolsKeep.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\vsserv.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Kazaa Lite Rewolucja\kazaalite.kpp

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Documents and Settings\Kasia\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [sO5 Integrator Pass Two] C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [bDMCon] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdmcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [bDNewsAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdnagent.exe

O4 - HKLM…\Run: [bDSwitchAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\bdswitch.exe

O4 - HKLM…\Run: [bearShare] “C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe” /pause

O4 - HKLM…\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM…\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] “C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] D:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [sAHBundle] C:\DOCUME~1\Kasia\USTAWI~1\Temp\SAHAGE~1.EXE run

O4 - HKLM…\Run: [AdTools Service] C:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://www.kazaalite.pl/stats/loudklite.chm::/bridge-c46.cab

O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} - http://toolbar.google.com/data/pl/big/1 … gleNav.cab

O16 - DPF: {92F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - http://netsprint.pl/toolbar/toolbar.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{4FC43990-A785-41E6-A786-962FBA3798FC}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server - Unknown - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield - Unknown - C:\Program Files\Softwin\BitDefender Professional Edition\vsserv.exe

O23 - Service: BitDefender Communicator - Softwin - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht! http://www.kazaalite.pl/stats/loudklite.chm:: /bridge-c46.cab

O16 - DPF: {92F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - http://netsprint.pl/toolbar/toolbar.cab

te wpisy usuwasz.A to O4 - HKLM…\Run: [sO5 Integrator Pass Two] C:\WINDOWS\SOINTGR.EXE jesli znasz -zostawiasz jesli nie znasz wywalasz.

I polecam zainstalowanie sp2.

Tego nie musisz, jak chcesz mieć toolbar netsprinta!

fakt -nie jest :slight_smile:

Skąd wiesz.

Daj wybór koledze, komponent, który wskazałeś nie jest szkodzący.

Skaner antywirusowy pokazuje mi zainfekowany plik C:\ProgramFiles\AdToolsService\AdToolKeep.exe nie usuwa go, znalazłam go w programach ale nie moge usunąć czy to moze zostać?

usuwaj.

C:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe 

C:\Program Files\AdTools Service\AdToolsKeep.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [AdTools Service] C:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe 

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuxxx.mht!http://www.kazaalite.pl/stats/loudklite.chm::/bridge-c46.cab

Usuwasz w trybie awaryjnym, wyłącz przywracanie systemu.

Wyłącz proces i usuń ręcznie katalog AdTools Service razem z jego zawartością

:okulary:

Bardzo dziekuje, po wielkich trudach ale sobie poradziłam. Bez picia mleka jesteście Wielcy :slight_smile: