Co źle jest w tym kodzie? (aplikacja pod androida przestaje odpowiadać)


(Piesek64) #1

Jak w temacie.

(..)
public class MainActivity extends Activity {
 
EditText adresurl;
EditText adresurl2;
  WebView przegladarka;
  WebView karta2;
  Button przejdznastrone;
  Button przejdznastrone2;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
 
  przejdznastrone = (Button) findViewById(R.id.bTload);
  adresurl = (EditText) findViewById(R.id.eTwebview);
  przegladarka = (WebView) findViewById(R.id.wVbrowser);
  karta2 = (WebView) findViewById(R.id.karta2);
  przejdznastrone2 = (Button) findViewById(R.id.bTload2);
  adresurl2 = (EditText) findViewById(R.id.eTwebview2);
  WebSettings ws = przegladarka.getSettings();
  ws.setJavaScriptEnabled(true);
ws.setBuiltInZoomControls(true);
ws.setDomStorageEnabled(true);
CookieSyncManager.createInstance(przegladarka.getContext());
ws.setJavaScriptCanOpenWindowsAutomatically(true);
ws.setCacheMode(1);
  WebSettings ws2 = przegladarka.getSettings();
  ws2.setJavaScriptEnabled(true);
ws2.setBuiltInZoomControls(true);
ws2.setDomStorageEnabled(true);
CookieSyncManager.createInstance(karta2.getContext());
ws2.setJavaScriptCanOpenWindowsAutomatically(true);
ws2.setCacheMode(1);
przegladarka.setScrollBarStyle(WebView.SCROLLBARS_OUTSIDE_OVERLAY);
przegladarka.setScrollbarFadingEnabled(true);
  przegladarka.setWebViewClient(new ModifiedWebViewClient());
karta2.setScrollBarStyle(WebView.SCROLLBARS_OUTSIDE_OVERLAY);
karta2.setScrollbarFadingEnabled(true);
  karta2.setWebViewClient(new ModifiedWebViewClient());
if (savedInstanceState == null)
  {
   // Load a page
   przegladarka.loadUrl("http://www.google.pl");
   karta2.loadUrl("http://www.google.pl");
  }
  }
 
  public void okIdz(View v) {
  String adres = adresurl.getText().toString();
  
  przegladarka.loadUrl("http://" + adres);
  }
  public void okIdz2(View v) {
  String adres2 = adresurl2.getText().toString();
  
  karta2.loadUrl("http://" + adres2);
  }
 
 
  public class ModifiedWebViewClient extends WebViewClient {
 
  @Override
  public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
    view.loadUrl(url);
    return true;
  }
 
  }
 
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
@Override
 public void onSaveInstanceState(Bundle outState)
 {
  super.onSaveInstanceState(outState);
 
  // Save the state of the WebView
  przegladarka.saveState(outState);
  karta2.saveState(outState);
 }
 
 @Override
 public void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState)
 {
  super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
 
  // Restore the state of the WebView
  przegladarka.restoreState(savedInstanceState);
  karta2.restoreState(savedInstanceState);
 }
 
@Override
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
  // Check if the key event was the Back button and if there's history
  if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) && przegladarka.canGoBack()) {
    przegladarka.goBack();
    return true;
  } else if((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) && karta2.canGoBack()) {
    karta2.goBack();
    return true;
  }
  // If it wasn't the Back key or there's no web page history, bubble up to the default
  // system behavior (probably exit the activity)
  Toast.makeText(this, "Nie można powrócić! Historia jest pusta.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  return false;
}
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
  // Handle item selection
  switch (item.getItemId()) {
    case R.id.wersja:
    Toast.makeText(this, "DogBrowser 11.0, based on Webkit. Javascript enabled.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return true;
    case R.id.google:
    przegladarka.loadUrl("http://google.pl");
      return true;
    case R.id.karta2:
    przegladarka.setVisibility(View.INVISIBLE);
    adresurl.setVisibility(View.INVISIBLE);
    przejdznastrone.setVisibility(View.INVISIBLE);
    karta2.setVisibility(View.VISIBLE);
    przejdznastrone2.setVisibility(View.VISIBLE);
    adresurl2.setVisibility(View.VISIBLE);
      return true;
    default:
      return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}
 
@Override
protected void onPause() {
super.onPause();
CookieSyncManager.getInstance().stopSync();
}
 
@Override
protected void onResume() {
super.onResume();
CookieSyncManager.getInstance().startSync();
}
 
 
}

Przy uruchomieniu aplikacja przestaje działać. Przy debugu jest ciągle czarny ekran.


(LonngerM) #2

Jeśli się nie mylę jest to spowodowane tym, że chcesz wczytać stronę www w głównym wątku aplikacji.

Ładowanie stron WWW daj do nowego wątku.


(Frankfurterium) #3

Raczej nie. To znaczy łączenie się z netem w EDT (czy jak to się w Androidzie nazywa) to kiepski pomysł, ale nie powinno zawieszać aplikacji. Przeglądałeś komunikaty z LogCata?


(Piesek64) #4

W logcatcie nic nie ma. Wcześniej łączenie webview z google w onCreate działało. Teraz to czym innym spowodowane. Będę usuwać części kodu, może odkryje co to było.

Edit: Nie przełączałem się na drugą kartę, ale pierwsza działa po dodaniu kontroli przez cookie managera dla drugiej karty.

Edit2: Druga karta nic nie pokazuje

Edit3: Myślę, że lepsze będzie zrobienie kart w nowym activity. Jak je włączyć wiem, ale jak je wyłączyć to poszukam.