Co zmienia dane polecenie rejestru


(mark1a) #1

"Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorA\Parameters\Device]
“EnableQueryAccessAlignment”=dword:00000001
"Controller0Phy1ANEnable"=dword:00000000"

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\iaStorA\Parameters\Device]
“OddZeroPowerEnable”=dword:00000000

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\btmhsf\Parameters]
"{57EDBF10-60FA-448a-B4FE-DA8B153F7A67}"=dword:00000001

powercfg -setacvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99 aded5e82-b909-4619-9949-f5d71dac0bcb 50
powercfg -setdcvalueindex 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99 aded5e82-b909-4619-9949-f5d71dac0bcb 50
exit


(bachus) #2

Wygooglaj każdy z tworzonych kluczy - są bardzo dobrze opisane w sieci.