Cobian Backup - problem z mapowanym dyskiem

Mam pytanie do tych którzy używają tego programu i kopie plików mają skonfigurowane na mapowanych dyskach: z czego może wynikać taki komunikat: 

2014-12-23 10:20 Tworzenie katalogu docelowego "\\xxxxxx\temp\BackUp\D\Pliki xxxxxxxx 2014-12-23 10-20-55 (Pełna)"
ERR 2014-12-23 10:20 Nie można utworzyć katalogu docelowego "\\xxxxxx\temp\BackUp\D\Pliki xxxxxxxx 2014-12-23 10-20-55 (Pełna)": Nazwa pliku, nazwa katalogu lub składnia etykiety woluminu jest niepoprawna

user ma oczywiście pełne uprawnienia do korzystania zamapowanego katalogu :frowning: