Code::locks brak biblioteki iostream


(karton16) #1

Witam

Podczas kompilowania mojego programu w code::blocks 12.10 z użyciem biblioteki iostream pojawia się informacja debugerze, że jest brak biblioteki iostream, mimo że mam zainstalowany osobno kompilator MinGw, w którym znajduje się właśnie ta biblioteka. W code::blocks mam ustawioną scierzkę do tego kompilatora i nie wiem dlaczeo i jak to zrobić by code::blocks znalazł tą bibliotekę.

Z góry dziękuję


(Copycona) #2

Proszę podać: fragment kodu, zrzut z wyświetlanego błędu, zrzut z konfiguracji środowiska.


(karton16) #3

O to jest mój kod:

#include 

#include 

#include 

#include 


using namespace std;


int main()

{

  ifstream plik1;

  ofstream plik2;


  plik1.open("dane.txt");

  plik2.open("reprezentacja binarna.txt");


  if(plik1.good() && plik2.good())

  {

    do

    {


    int a;

    int bin[8];

    a >> plik1;

    if(a <= 255)

    {


      if(a%255 == 0)

      {

        bin[0] = 1;

        a=a/255;

      }

      else

        {

        bin[0] = 0;

      }

      if(a%128 ==0)

      {

        bin[1] = 1;

        a=a/128;

      }

      else

      {

        bin[1] = 0;

      }

      if(a%64 ==0)

      {

        bin[2] = 1;

        a=a/64;

      }

      else

      {

        bin[2] = 0;

      }

      if(a%32 == 0)

      {


        bin[3] = 1;

        a=a/32;

      }

      else

      {

        bin[3] = 0;

      }

      if(a%16 == 0)

      {

        bin[4] = 1;

        a=a/16;

      }

      else

      {

        bin[4] = 0;

      }

      if(a%8 == 0)

      {

        bin[5] = 1;

        a=a/8;

      }

      else

      {

        bin[5] = 0;

      }

      if(a%4 == 0)

      {

        bin[6] = 1;

        a=a/4;

      }

      else

      {

        bin[6] = 0;

      }

      if(a%2 == 0)

      {

        bin[7] = 1;

        a=a/2;

      }

      else

      {

        bin[7] = 0;

      }

      if(a%1 ==0)

      {

        bin[8] = 1;


      }

      else

      {

        bin[8] = 0;

      }

      for(int i = 0; i<= 8; i++)

      {

        plik2 >> bin[i];

      }

      plik >>endl;

    }

    }

    while(!plik1.eof());

  }

}

([alex]) #4

A jaką nazwę ma ten plik CośTam.c czy CośTam.cpp ?


(karton16) #5

Untitled.c

-- Dodane 21.04.2013 (N) 15:48 --

Poprawiłęm z untitled.c na untitled.cpp i działa. Wielkie dzieki za nasuniecie pomysłu