Codzienny punkt przywracania.vbs


(system) #1

W którymś komputer świecie (zwykłym lub w ekspercie) był poradnik jak stworzyć plik vbs, który by tworzył codziennie punkt przywracania systemu, ale nie pamiętam w którym numerze :frowning: Czy ktoś z was forumowicze posiada ten plik lub wie który to numer KŚ?

Z góry dziękuję za pomoc. jeśli nie ten dział to przepraszam, ale wachałem do którego pasuje.


(MarS) #2

Hmmm...system sam tworzy codziennie plik przywracania systemu


(system) #3

Zgadza się.


(Chaker Osiedlowy) #4

To chyba o to chodzi:

Option Explicit

Dim SRP, CSRP, objWMI, clsPoint

Dim RPDate, D1, D2, dtmInstallDate, DMatch

DMatch = 0

Set SRP = getobject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore")

Set dtmInstallDate = CreateObject("WbemScripting.SWbemDateTime")

Set objWMI = getobject( _

  "winmgmts:\\.\root\default").InstancesOf ("systemrestore")

For Each clsPoint In objWMI

  RPDate = getmytime(clsPoint.creationtime)

  D1 = Month(RPDate) & "/" & Day(RPDate) & "/" & Year(RPDate)

  D2 = Month(Date) & "/" & Day(Date) & "/" & Year(Date)

  If D1 = D2 Then DMatch = 1

Next


Function getmytime(wmitime)

  dtmInstallDate.Value = wmitime

  getmytime = dtmInstallDate.GetVarDate

end Function


If DMatch = 0 Then

  CSRP = SRP.createrestorepoint ("Automatyczny punkt przywracania", 0, 100)

End If