Combobox [MS Visual C++ 6]

Witam,

Mam problem z kontrolką Combo Box a właściwie z jej obsługą. Chodzi mi o to, by w zależności od wybranego w niej elementu niektóre kontrolki Radio Button się dezaktywowały albo odwrotnie.

void CPROGRAMDlg::OnKillfocusCombo1() 

{

	CComboBox* pComboBox=(CComboBox*)GetDlgItem(IDC_COMBO1);

	pComboBox->GetWindowText(m_TXT);

	m_przedmiot=m_TXT;

	pComboBox->SetWindowText(m_przedmiot);	

	if (m_przedmiot=="opcja 2")

	{

		CWnd *p=GetDlgItem(IDC_RADIO8);

		p->EnableWindow(FALSE);

	};

	UpdateData(FALSE);

}

Wykombinowałem na razie coś takiego, przy czym ten kod ma taką wadę, że te kontrolki się owszem dezaktywują, ale dopiero po wciśnięciu innej dowolnej kontrolki a nie od razu po wybraniu opcji w Combo Boxie.

Trochę czasu już minęło i pewnie poradziłeś sobie sam. Mimo to odpowiem na Twoje pytanie, aby skorzystać mógł ktoś inny.

Obsłużyłeś nie to powiadomienie co trzeba. Killfocus jest wysyłany jak zdejmiesz ognisko z jednej kontrolki przenosząc je na inną kontrolkę (Tab, myszka). Tutaj raczej powinieneś użyć: CBN_SELCHANGE, CBN_SELENDOK, CBN_SELENDCANCEL. Lista powiadomień z opisami jest w MSDN (‘CBN_*’).