Comodo Firewall - dziennik zdarzeń, blokowana aplikacja

Normalne.