Comodo Firewall - jaki rodzaj licencji


(Rmika) #1

Witam...

Mam pytanie... czy taki program a raczej firewall (Comodo Firewall) jest darmowy dla firm i czy mogę to używać w opcji wielostanowiskowej.... w jednej firmy...

Z góry dziękuje za pomoc...


(michalj82) #2

Comodo Firewall jest darmowy dla firm.


(Rmika) #3

to jest pewne... ? potrzebuje 100% pewności...


(Karmazyn65) #4

Tak - pewne w 100%.

Jak nie wierzysz, to wejdź na stronę Comodo i przeczytaj "Why free"?


(Rmika) #5

no wlanie w tym jest problem..

niech ktos mi to przetlumaczy

"Comodo is delivering this highly rated firewall free as a cornerstone of our initiative to empower consumers to create a safe and trusted online experience whenever you go online. This new initiative will also make available other free desktop security tools to avoid leading threats such as phishing attacks.

The free tools include: the ability to authenticate web identities in real time (http://www.vengine.com), free email certificates for secure email encryption, secure backup for backing up files on your pc and iVault for password management and launching secured internet sessions. Together, all these solution could cost upwards of $500 per year to achieve a comparable level of internet security and safety. And all these products are offered free for the lifetime of the PC - without any annual subscription fees or licenses. "

"You must be wondering - how can we stay in business by giving away high quality solutions that all other software vendors sell. Simply, Comodo's main revenue comes from authenticating web business with SSL certificates (e.g. we put the padlock on websites).

The more consumers are comfortable being online and shopping online, the more businesses that will be created that will need our services.

It's the ultimate win/ win.

Consumers get business class desktop security solutions for free, emerchants get a new, growing pool of confident online customers and Comodo gets to sell our technologies and services to all these eMerchants."

Ja potrzebuje tego użyć w firmie na znaczną ilość komputerów....


(ybu) #6

Tłumaczone przez translator językowy(trochę dziwacznie,ale zawsze coś można się dowiedzieć)

Comodo dostarcza tego wysoce ocenionego firewall wolnego jako kamień węgielny naszej inicjatywy, by upoważnić konsumentów, by utworzyć bezpieczne i zaufane na żywo doświadczenie kiedykolwiek idziesz na żywo. Ta nowa inicjatywa też zrobi dostępny inne wolne stołowe narzędzia bezpieczeństwa, by uniknąć wiodących groźb takie jak ataków phishing.

Wolne narzędzia zawierają: zdolność, by poświadczyć tożsamości sieci w prawdziwy czas (http://www.vengine.com), bezpłatnie świadectwo email dla pewnego utajniania email, pewnej kopii zapasowej dla popierania pliki na twoim pc i iVault dla zarządzania hasła i wypuszczania zabezpieczonych sesji internetu. Razem, wszystko te, które rozwiązanie mogłoby ustalić koszty ponad $500 na roku, by osiągnąć porównywalny poziom bezpieczeństwa internetu i bezpieczeństwa. I wszystkie te produkty są zaoferowane wolny dla życia PC - bez jakichś rocznych opłat prenumeraty albo pozwoleń. "

" Konieczność zastanawiać się - jak możemy pozostać w biznesie około wydając wysokie jakościowe rozwiązania, że wszyscy inni sprzedawcy oprogramowania sprzedają się. Po prostu, główny dochód Comodo pochodzi z poświadczania biznesu sieci z świadectwa SSL (e.g., który położyliśmy zamyka na kłódkę na strony internetowe).

Więcej konsumentów jest wygodne będąc na żywo i robiąc zakupy na żywo, więcej biznesów, które będą utworzone te będzie potrzebowało nasze usługi.

To jest ostateczne zwycięstwo / zwycięstwo.

Konsumenci dostają biznesowe klasowe stołowe rozwiązania bezpieczeństwa dla wolnego, emerchants dostaje nowego, hodując basen przekonanych na żywo klientów i Comodo dostaje sprzedać nasze technologie i usługi do wszystkich tego eMerchants."


(Rmika) #7

no i spoko... jest darmowy i mam pewność...