COMODO FW PRO- jak sparwdzić listę ataków


(Kaensainen) #1

Czy w COMODO FW PRO można sprawdzić czy ktoś próbował mnie atakować ?[skanowanie portów, próba nawiązania połączenia, ddos itp.] ? Jak ?


(Hashimoto) #2

Firewall -> Common Task -> View Firewall events.

Log standardowo jest ustawiony aby był usuwany. Aby to zmienić:

Miscellaneous -> Settings -> Logging -> if log file's size exceeds ("jeśli rozmiar plików dziennika przekroczy") -> podajesz rozmiar jaki Cię satysfakcjonuje (np. 1MB) -> zanzaczasz dodatkowo -> Move in to [specified folder]. Dziennik będzie zapisywany do wskazanego folderu.