Comodo - zmiana domyślnych akcji firewalla


(Deus One 85) #1

Czy jest możliwa zmiana domyślnej akcji tego firewalla z 'dopuść' na 'blokuj' ?


(arapo) #2

Wszystko jest możliwe poniżej link do ustawień Comodo

http://comodo.andgird.webd.pl/