Coraz wolniej

witam po usunieciu zbednych wpisow moj komputer zaczął jeszcze wolniej chodzic … oto moj logfile i nie wiem co moge jeszcze zrobic by przyspieszyc jego prace … poprostu pracuje jak zółw

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 00:41:15, on 2005-01-27

Platform: Windows XP Dodatek SP. 2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Documents and Settings\Mlody\Moje dokumenty\Programy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Startup.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {68BCE50A-DC9B-4519-A118-6FDA19DB450D} (Info Class) - http://www.wow-europe.com/signup/en/wowbeta/Si.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O23 - Service: AntiVir Service - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

log ten robilem w awaryjnym a ten jest z normalnego trybu:

Logfile of HijackThis v1.99.0 

Scan saved at 10:26:25, on 2005-01-27 

Platform: Windows XP Dodatek SP. 2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE 

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\WINDOWS\soundman.exe 

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

C:\Program Files\Extended Systems\XTNDConnect Blue Manager\XTNDConnect Blue Manager\XCBluMgr.exe 

C:\PROGRA~1\EXTEND~1\XTNDCO~1\XTNDCO~1\SUSHIM~1.EXE 

C:\Program Files\Extended Systems\XTNDConnect Blue Manager\btprot.exe 

C:\PROGRA~1\EXTEND~1\XTNDCO~1\XTNDCO~1\BTUI_M~1.EXE 

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe 

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe 

C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\javaw.exe 

C:\Program Files\Kazaa\Kazaa.kpp 

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE 

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE 

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE 

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE 

C:\Documents and Settings\Mlody\Moje dokumenty\Programy\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx 

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup 

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit 

O4 - HKLM\..\Run: [AVSCHED32] C:\Program Files\AVPersonal\AVSched32.EXE /min 

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray 

O4 - Global Startup: Startup.exe 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll 

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O16 - DPF: {68BCE50A-DC9B-4519-A118-6FDA19DB450D} (Info Class) - http://www.wow-europe.com/signup/en/wowbeta/Si.cab 

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6CF0F843-6A63-49B0-9ED5-EC94F74C11AA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O23 - Service: AntiVir Service - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE 

O23 - Service: AntiVir Update - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE 

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

log jest czysty poprostu jak miales zainfekowane duzo plikow to po ciastkach system masz skopany i musisz zaiintalowac na nowo

zrob skan skanerami AV

–F-Secure–

http://support.f-secure.com/enu/home/ols.shtml

–GeCAD (RAV)–

http://www.ravantivirus.com/scan/

lub

–Softwin (BitDefender)–

http://www.bitdefender.com/scan/licence.php

ale watpie by pomoglo

pozdro

Powywalaj zbędne programy z autostartu i powyłączaj zbędne usługi…

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … topic=7723

Wyczyść rejestr np. RegSupreme, RegScrubXP, Jv16 PowerTools…

A gdyby nic to nie pomogło -> format i reinstalka systemu.

dziekuje, mozna juz wykasować topic.

Raczej zamknąć :smiley:

Po skasowaniu OT