Coś jak Microsfot Binder

Szukam programu podobnego do Microsoft Binder (http://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Binder)

Programu który tworzyłby jeden plik z wielu pojedynczych plików, które zachowywałby swoją odrębność.

Takie archiwum z plikami do którego można wejść za pomocą otwórz/zapisz i edytować poszczególne pliki :slight_smile: