Coś mi często zabiera kursor

mam problem chyba z jakimś trojanem, coś mi czasem zabiera kontrole nad kursorem, sam niestety nie potrafię tego zlokalizować, proszę więc bywalców o pomoc, dodaje oczywiście loga do przejrzenia

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 22:01:06, on 05-01-06

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\D-TOOLS\DAEMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\RAM IDLE LE\RAM_98.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINCMD\WINCMD32.EXE

C:\WINDOWS\TEMP$WC\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://lookfor.cc/sp.php?pin=12345

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://lookfor.cc/sp.php?pin=12345

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://lookfor.cc?pin=12345

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://lookfor.cc/sp.php?pin=12345

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://lookfor.cc/sp.php?pin=12345

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://lookfor.cc/sp.php?pin=12345

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://lookfor.cc?pin=12345

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = Brzezno

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll

O2 - BHO: DOMP Class - {4C1B116F-2860-46db-8E6C-B4BFC4DFD683} - C:\IETLBASS.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [RAM Idle Professional] C:\Program Files\RAM Idle LE\RAM_98.exe

O4 - HKLM…\Run: [Kernel32] C:\WINDOWS\SYSTEM\Kernel.dll

O4 - HKLM…\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM…\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] “C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe”

O4 - HKLM…\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKCU…\Run: [Free Ram Optimizer] C:\WINDOWS\TEMP$WC\FRO.EXE

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\PROGRAM FILES\BITSPIRIT\bsurl.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

O16 - DPF: komentator - http://sport.onet.pl/komentator.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111157} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuch.mht! http://209.8.20.130/dl/adv343/x.chm::/load.exe

O16 - DPF: {10003000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuch.mht! http://66.79.189.10/50/ddfs.chm::/test.exe

Hmm no tak połaziło się postronkah xxx :hahaha: :hahaha:

To wywal !

Skanery online

http://www.ewido.net/en/

http://housecall.trendmicro.com/houseca … t_corp.asp

http://virusscan.jotti.dhs.org/

[To na początek.

No i dalej do poczytania.

http://www.iamnotageek.com/a/400-p1.php

NewDotNet Removal

Jeszcze te dwa wpisy do kasacji

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111111157} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuch.mht!http://209.8.20.130/dl/adv343/x.chm::/load.exe 

O16 - DPF: {10003000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuch.mht!http://66.79.189.10/50/ddfs.chm::/test.exe

dzięki za podpowiedzi log wygląda już lepiej, a i myszy będe już jedynym właścicielem

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 00:11:08, on 05-01-07

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\D-TOOLS\DAEMON.EXE

C:\PROGRAM FILES\RAM IDLE LE\RAM_98.EXE

C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMP.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAM FILES\WINCMD\WINCMD32.EXE

C:\PROGRAM FILES\ACD SYSTEMS\ACDSEE\ACDSEE.EXE

C:\PROGRAMY\ANTY SPY\HIJACKTHIS.EXE

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = Brzezno

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll

O2 - BHO: DOMP Class - {4C1B116F-2860-46db-8E6C-B4BFC4DFD683} - C:\IETLBASS.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM…\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM…\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM…\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM…\Run: [DAEMON Tools-1033] “C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe” -lang 1033

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [RAM Idle Professional] C:\Program Files\RAM Idle LE\RAM_98.exe

O4 - HKLM…\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM…\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM…\Run: [Zone Labs Client] “C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe”

O4 - HKLM…\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKCU…\Run: [Free Ram Optimizer] C:\WINDOWS\TEMP$WC\FRO.EXE

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\PROGRAM FILES\BITSPIRIT\bsurl.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

O16 - DPF: komentator - http://sport.onet.pl/komentator.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004 … scan53.cab

Usuwasz dlle razem z katalogami (pozycje O2 i O4). Co do pozycji O10 to sciagasz program LSP-Fix i nim to naprawiasz (nie probuj robic tego recznie bo odetniesz sobie dostep do neta)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file)

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet\newdotnet6_38.dll

O2 - BHO: DOMP Class - {4C1B116F-2860-46db-8E6C-B4BFC4DFD683} - C:\IETLBASS.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

Koniecznie zainstaluj Sp2