Cos mi tu siedzi

Podczas uruchamiania przeglądarki internetowej Mozilla Firefox

uruchamia sie inna strona ale otwierana przez internet explorera.

Dodatkowo co jakis czas komputer resetuje się.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:09:18, on 2006-06-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe

C:\Program Files\Save\Save.exe

C:\Program Files\PECarlin\PECarlin.exe

C:\Program Files\AXVenore\AXVenore.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\FCAdvice\FCAdvice.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Rafał\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.imesh.com/intl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: UCmore XP - The Search Accelerator - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - C:\Program Files\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [KAVPersonal50] “C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe” /minimize

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU…\Run: [WhenUSave] “C:\Program Files\Save\Save.exe”

O4 - HKCU…\Run: [PECarlin] “C:\Program Files\PECarlin\PECarlin.exe”

O4 - HKCU…\Run: [AXVenore] “C:\Program Files\AXVenore\AXVenore.exe”

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 9279757640

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup … 9279932578

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{44053390-6FC7-444D-BD96-A391E8008F8C}: NameServer = 194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{44053390-6FC7-444D-BD96-A391E8008F8C}: NameServer = 194.204.159.1

O18 - Filter: text/html - {994D478A-45D0-4DB4-AE77-288B1E346E99} - C:\Program Files\FCAdvice\FCAdvice.dll

O20 - AppInit_DLLs: Runner.dll C:\WINDOWS\system32\csrss.dll,ghekgclh.dll,SDRunner.dll,dabmgbpa.dll,Runner.dll,ikdipipc.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kavsvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Anvendir proszę przeczytać te tematy i zastosować się

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O3 - Toolbar: UCmore XP - The Search Accelerator - {44BE0690-5429-47f0-85BB-3FFD8020233E} - C:\Program Files\TheSearchAccelerator\UCMTSAIE.dll

O4 - HKCU\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"

Te 3 wpisy usuwasz w trybie awaryjnym z wyłaczonym rzywracaniem systemu.

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox ):

Ten wpis z kreseczką “_” usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners

To też:

w dodaj/usuń, zanim skasujesz foldery i wpisy odinstaluj co się da z :