Coś nie tak z obliczaniem dni juliańskich


(Lukaszm Zdw) #1

hej mógłby ktoś sprawdzić

#include

#include


main()

{

   double r,m,d,i,j,k,l,dj;

   float w;

   printf("Podaj rok: \n");

   scanf("%d", &r);

   miesiac:

   printf("Podaj miesiac: \n");

   scanf("%d", &m);

   while(m>12)

    { 

         goto miesiac;

    }

    dzien:

    printf("Podaj dzien: \n");

    scanf("%d", &d);    i=4716+floor((m+9)/12);

    j=1729279.5+367*r+floor(275*m/9)-floor(7*i/4)+d;

    k=floor((i+83)/100);

    l=floor(3*(k+1)/4);

    dj=j+38-l;

    w=dj+0.5;


    printf("Dni julianskie: %d \n", w);

}

gdy wpisuję datę 26.10.2005 wyświetla mi 0 a powinno wyświetlać 2453670.4528556713


(system) #2

W języku C dwa rodzaje dzielenia jedno normalne drugie całkowite (jak w podstawówce) oba zapisują się za pomocą tego samego znaku /. Jeżeli dzielnik oraz dzielna są liczbami całkowitymi to wykonuje się dzielenie całkowite, w przeciwnym przypadku dzielenie normalne.

np.

double x=7/2; // x=3

double y=7./2; // y=3.5

double z=7/2.; // z=3.5

double p=(double)7/2; // p=3.5

double q=7/(double)2; // q=3.5

(Lukaszm Zdw) #3

skąpe te wyjaśnienia liczyłem na jakąś poprawkę w kodzie lub bliższe wytłumaczenie jak poprawić błąd


(system) #4

Przecież dałem 4 warianty jak ten błąd poprawić.

Aha dopiero zauważyłem, masz błąd wczytywania, dla wczytywania liczby double trzeba wykorzystać "%lf" w scanf.

scanf("%lf", &r);

ale w tym przypadku lepiej zmienić deklaracje r,m,d na unsigned ("%u" w scanf) aby użytkownik nie podał rok 3,14156294. Też warto dziwactwa typu:

miesiac:

   printf("Podaj miesiac: \n");

   scanf("%d", &m);

   while(m>12)

    {

         goto miesiac;

    }

zamienić na:

while(true)

    {

     printf("Podaj miesiac: ");

     scanf("%u",&m); // unsigned m; // w deklaracji

     if((1<=m)&&(m<=12)) break;

     printf("Błąd przy wprowadzaniu miesiąca wartość musi być 1..12\n\n");     

    }

Albo co jeszcze lepiej zmienić wprowadzanie na:

#include 

#include 


int main()

 {

  unsigned r,m,d,i;

  char c1,c2;


  while(1)

   {

    printf("Podaj datę w formacie dd.mm.rrrr (!-koniec): ");

    int n=scanf("%u%c%u%c%u",&d,&c1,&m,&c2,&r);

    if((n==5)&&(c1=='.')&&(c2=='.')&&(1<=m)&&(m<=12)&&(1<=d)&& (d<=30+(m!=2?((m&1)!=(m>7)):-(((r&3)&&!(r%100)||(r%400))<<1)))&&(1<=r)) // sprawdzenia poprawności daty

     {

     i=(m+56601)/12;

     printf("Dni julianskie: %u\n\n",1729318+367*r+275*m/9+d-7*i/4-3*(i+183)/400);

     }

    else

     {

     c1=getchar();

     if(c1=='!') return 0;

     while(c1!='\n') c1=getchar();    

     printf("Błąd przy wprowadzaniu danych\n\n");

     }

   }  

 }

EDIT: wstawiłem pełne sprawdzenie poprawności daty.

EDIT2: dodałem uproszczone obliczenia


(Lukaszm Zdw) #5

tylko że się nie chce skompilować na serwerze;/


(system) #6

(Sawyer47) #7

W C nie ma true ani false, nie ma w ogóle typu bool (ale jest w C99 typ _Bool). Jednak jeżeli piszesz w C to użyj jedynki.


(system) #8

Niby racja, tylko że zwróć uwagę na kompilator który lukaszm używa - to gcc, dziwie się że ten kompilator nie rozumie bool.


(Lukaszm Zdw) #9

13tySmok , nie mam starego komputera to po pierwsze a po drugie jest to serwer utworzony na uczelni


(system) #10

Kompilator to nie to samo co komputer :stuck_out_tongue:


(Sawyer47) #11

gcc to kompilator języka C, a w C nie ma typu bool; W C bool, true i false to w pełni poprawne identyfikatory (np. zmiennej, funkcji lub struktury). Natomiast gdyby użył g++ - kompilatora C++ z pakietu GCC, wtedy kod by zadziałał, rozpoznając true jako zastrzeżone słowo języka.


(system) #12

Wszystko co powiedziałeś jest jak najbardziej poprawnie, tylko nie wiedzieć czemu wszystkie dostępne mi kompilatory gcc (pod windowsami, oraz na trzech serwerach pod unixem) rozpoznają elementy C++ (ustawienie domyślne), aby przestali rozpoznawać trzeba dać specjalną opcje (nie pamiętam jaką bo właściwie nigdy tego nie używałem).

lukaszm , nie powiedziałeś czy już po problemie. Ponieważ masz dziwne przepuszczenia :lol:

wg mnie (oraz matematyki) powinno wyjść dokładnie 2457194.

Nie mówiąc już o tym że całe obliczenia da się mocno skrócić:

unsigned d,m,r; // dzień, miesiąc, rok

unsigned i=(m+56601)/12;

printf("Dni julianskie: %u\n",1729318+367*r+275*m/9+d-7*i/4-3*(i+183)/400);

(Sawyer47) #13

Hmm nigdy nie próbowałem pisać "C++ w C". Szczerze mówiąc, nie słyszałem, żeby gcc domyślnie rozpoznawało elementy C++, bo jeżeli tak, to jakie? Chyba nie wszystkie, a jak wybrane to które? Mi zarówno gcc 4.2 jak i 4.3 nie rozpoznają true ani true, dostaję te same komunikaty co lukaszm. Jeżeli tak było to chyba zaostrzyli reguły, zauważyłem to, ale odnośnie kodu C w C++ (wcześniej można było używać wielu funkcji C w C++, teraz bez jawnego załączenia nagłówka się nie da w większości przypadków).


(system) #14

Znalazłem jest opcja -x:

-x Specify the language of the following input files

              Permissible languages include: c c++ assembler none

              'none' means revert to the default behavior of

              guessing the language based on the file's extension

Więc kompilator sam zgaduje na podstawie rozszerzenia.

Co do próbowania pisania "C++ w C" to miałem z tym do czynienia, kiedyś dawno temu miałem specjalny cpp.h definiujący miedzy innymi bool jako char, true jako '\1' oraz false jako '\0'. Z tym plikiem nagłówkowym pisząc w C używałem sobie bool, true, false i kilka innych innowacji z C++.

W trakcie bawienia się opcjami kompilatora problem lukaszm załatwiłem :lol: Podmieniłem wcześniejszą propozycje interfejsu na cały kod.